Noves normes sobre bateries

Descarregar Pdf
  • Les bateries hauran de ser més sostenibles i fàcils de substituir, incloses les dels telèfons mòbils
  • Nous estàndards d’auditoria preventiva a tota la cadena de valor
  • Objectius més ambiciosos per a la gestió de residus

El Parlament està preparat per negociar amb els governs de la UE les noves normes sobre piles i bateries, que en regularan des del disseny fins al final de la seva vida útil.

Durant el debat de dimecres, els eurodiputats van subratllar el paper crucial que tenen les bateries en la transició cap a una economia circular i climàticament neutra. Així mateix, van emfatitzar la seva importància per a la competitivitat i l’autonomia estratègica de la UE. El projecte legislatiu es va aprovar dijous amb 584 vots a favor, 67 en contra i 40 abstencions.

Els eurodiputats estan a favor d’actualitzar la legislació per a incorporar els avenços tecnològics.

De la mateixa manera, proposen requisits més estrictes en matèria de sostenibilitat, rendiment i etiquetatge, incloent-hi la introducció d’una nova categoria de “bateries per a ‘mitjans de transport lleugers’ (LMT en les sigles en anglès)”, com ara patinets i bicicletes elèctriques. A més, plantegen la introducció d’una declaració i una etiqueta que especifiquin l’empremta de carboni de les bateries. Així mateix, volen garantir que cap al 2024 les bateries portàtils de dispositius com els telèfons intel·ligents i les dels LMT estaran dissenyades de forma que els consumidors i els operadors independents puguin retirar-les per si mateixos de forma fàcil i segura.

El Parlament demana que la indústria asseguri que la cadena de valor de les bateries compleix plenament amb les obligacions de l’auditoria preventiva i en matèria de drets humans. En concret, cal abordar el riscos a l’entorn de l’abastiment, el processament i la comercialització de les matèries primeres, que sovint es concentren en un o pocs països.

L’informe també estableix uns nivells mínims de recuperació de cobalt, plom, liti i níquel per tal que siguin reutilitzats en bateries noves, aíxí com uns objectius de recollida més estrictes per a les bateries portàtils.

Podeu trobar més detalls sobre els requisits específics aquí.

Nota de premsa. Parlament Europeu