Noves normes de la UE sobre drets d'autor

Descarregar Pdf

De què tracta la nova Directiva sobre els drets d’autor?

Les tecnologies digitals han transformat la forma de produir, distribuir i consumir continguts creatius. La Directiva sobre drets d'autor és una disposició legislativa de la UE que compassarà les normes sobre drets d'autor a aquests canvis i al món en línia. L'objectiu de la Directiva és crear un marc global que beneficiï a tot un seguit d'actors de l'entorn digital: usuaris d'internet, artistes, periodistes i productors de pel·lícules, música i premsa, serveis en línia, biblioteques, investigadors, museus i universitats, entre molts altres.

Per assolir aquest objectiu, la Directiva sobre els drets d'autor se centra en tres objectius principals:

  • Més oportunitats d'utilitzar contingut protegit per drets d'autor en educació, investigació i conservació del patrimoni cultural: les excepcions que permeten aquestes utilitzacions s'han modernitzat i adaptat als canvis tecnològics per permetre que s'utilitzin en línia i a través de les fronteres.
  • Ampliació de l'accés transfronterer i en línia per als ciutadans a continguts protegits per drets d'autor: la Directiva contribueix a augmentar la disponibilitat d'obres audiovisuals en plataformes de vídeo a la carta, facilita la digitalització i difusió d'obres que estan fora del circuit comercial i garanteix que tots els usuaris puguin difondre en línia, amb plena seguretat jurídica, còpies d'obres d'art de domini públic.
  • Unes normes més justes per a un mercat de drets d'autor que funciona millor i estimula la creació de continguts d'alta qualitat: un nou dret per a les editorials de premsa pel que fa a l'ús del seu contingut per part dels proveïdors de serveis en línia, millora de la posició dels titulars de drets per negociar i ser remunerats per l'explotació en línia dels seus continguts mitjançant plataformes de continguts carregats per usuaris, i normes de transparència relatives a la remuneració dels autors i els artistes intèrprets o executants.

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van donar llum verda a la nova Directiva sobre drets d’autor a la primavera de 2019. El plaç per a què els Estats membres incorporin aquesta legislación al seu ordenament jurídic va expirar el dia 7 de juny (tot i que Espanya, entre altres països, encara no ha portat a terme aquesta transposició). S'amplia el plaç 6 mesos més.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí