Noves lleis clau per aconseguir l'objectiu climàtic de 2030

Descarregar Pdf
  • Els drets gratuïts del règim de comerç de drets d'emissió (RCDE) s'eliminaran progressivament a partir de 2026
  • El transport per carretera i la construcció s'inclouran a partir de 2027 al nou RCDE II
  • Nou instrument per a evitar fugides de carboni que protegirà la indústria europea i apujarà el llistó climàtic mundial
  • Un Fons Social per al Clima per a combatre la pobresa energètica i de transport

L'Eurocambra ha aprovat la reforma de l'RCDE —incloent-hi els sectors marítim i de l'aviació—, el Mecanisme d'Ajust en Frontera per Carboni i un nou Fons Social per al Clima.

Dimarts, el Parlament va aprovar els acords aconseguits a finals de 2022 amb els països de la UE sobre diversos actes legislatius clau que formen part del paquet «Objectiu 55» per a 2030. Amb aquest pla, la UE espera reduir, a tot tardar el 2030, les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) en almenys un 55 % en comparació amb els nivells de 1990, com es contempla a la Legislació Europea sobre el Clima.

Reforma del règim de comerç de drets d'emissió

La reforma del règim de comerç de drets d'emissió (RCDE) es va aprovar per 413 vots a favor, 167 en contra i 57 abstencions. El sistema serà més ambiciós, ja que les emissions de GEI als sectors pertinents hauran de reduir-se, a tot estirar el 2030, en un 62 % en comparació amb els nivells de 2005. També elimina gradualment els drets d'emissió gratuïts de les empreses a partir de 2026 i fins a 2034, i crea un nou RCDE II independent, dedicat al combustible per al transport per carretera i a la construcció, que posarà un preu a les emissions de GEI d'aquests sectors el 2027 (o el 2028 si els preus de l'energia són excepcionalment alts).

Per a més detalls sobre la reforma de l'RCDE, vegeu el comunicat de premsa després de l'acord amb els països de la UE.

El Parlament també va secundar incloure, per primera vegada, les emissions de GEI del sector marítim a l'RCDE (500 vots a favor, 131 en contra i 11 abstencions) i va donar el seu vistiplau a la revisió de l'RCDE per al sector de l'aviació (463 vots a favor, 117 en contra i 64 abstencions). Amb ella s'eliminaran gradualment els drets d'emissió gratuïts per al sector de l'aviació el 2026 a tot tardar, i es fomentarà l'ús de combustibles sostenibles en aquest sector.

Nota de premsa. Parlament Europeu