Nou Espai Europeu de Dades Sanitàries

Descarregar Pdf
  • Accés des de qualsevol país de la UE a l'historial mèdic, incloses receptes, proves i imatges mèdiques
  • Dades sanitàries anònimes es compartiran per a finalitats de recerca, per exemple, sobre malalties rares
  • Sòlides salvaguardes de privadesa regularan com i per a què es poden compartir dades confidencials.

El PE va donar suport dimecres a la creació d'un Espai Europeu de Dades Sanitàries, que millorarà l'accés dels ciutadans a les seves dades sanitàries personals mitjançant un intercanvi segur.

Els eurodiputats van aprovar amb 445 vots a favor, 142 en contra i 39 abstencions l'acord interinstitucional per a l'establiment d'un Espai Europeu de Dades Sanitàries. Permetrà als pacients accedir a les seves dades sanitàries en format electrònic, també des d'un Estat membre diferent del de residència, i als professionals sanitaris consultar els expedients dels seus pacients amb el seu consentiment (l'anomenat ús primari), també des d'altres països de la UE . Aquests registres electrònics de salut (EHR, per les sigles en anglès) inclourien un resum sobre el pacient, receptes electròniques, imatges mèdiques i els resultats de proves de laboratori.

La llei permetrà transferir les dades sanitàries de forma segura a professionals sanitaris d'altres països de la UE (basant-se a la infraestructura MyHealth@EU), per exemple, si la persona trasllada la seva residència. A més, serà possible descarregar l'historial mèdic gratuïtament.

Intercanvi de dades per al bé comú amb salvaguardi

A més, l'espai de dades sanitàries permetrà aprofitar-ne el potencial per a la investigació, en regular el seu intercanvi en format anonimitzat o pseudonomitzat. Les dades, incloent-hi historials mèdics, assaigs clínics, informació sobre patògens, les al·legacions i reemborsaments sanitaris, les dades genètiques, la informació pública de registres sanitaris, les dades de benestar i la informació sobre recursos, despeses i finançament de l'assistència sanitària, podrien tractar-se amb fins d'interès públic, com ara la investigació, l'ús estadístic o per a l'elaboració de polítiques (l'anomenat ús secundari).

Les dades podrien ajudar, per exemple, a trobar tractaments per a malalties rares, sobre les quals la investigació es veu llastrada per la mida reduïda de les bases de dades i la fragmentació.

No es permet l'ús secundari amb fins comercials, inclosa la publicitat, l'avaluació de sol·licituds d'assegurances o condicions de préstec o la presa de decisions al mercat laboral. Les condicions d'accés a les dades seran preses pels organismes nacionals.

Consulteu la nota de premsa completa aquí (Parlament Europeu)