Normes noves per a protegir les infraestructures essencials de la UE

Descarregar Pdf

• Afectaran onze sectors clau, inclosa la infraestructura digital, l’aigua, l’alimentació i la salut

• Harmonització de normes i definicions per a reforçar les defenses de la Unió

• Els països hauran d’establir estratègies nacionals de resiliència i millorar l’intercanvi d’informació

El Parlament Europeu ha aprovat una llei nova que protegirà amb més eficàcia les infraestructures essencials de la Unió.

L’Eurocambra ha ratificat, per 595 vots a favor, 17 en contra i 24 abstencions, l’acord assolit amb el Consell per a introduir unes normes mínimes per a l’avaluació de riscos i unes estratègies nacionals de resiliència i per a harmonitzar la definició d’«infraestructura crítica» en tots els estats membres.

Fins a vuit sectors importants coberts

La llei s’aplicarà en els sectors següents: l’energia, el transport, la banca, les infraestructures del mercat financer, les infraestructures digitals, l’aigua potable i les aigües residuals, la producció, transformació i distribució d’aliments, la salut, l’administració pública i l’espai. S’endureixen els requisits per a avaluar els riscos i informar de problemes per part dels proveïdors de serveis considerats crítics.

Aquestes noves normes obligaran els estats membres a comptar amb estratègies nacionals de resiliència i que la comunicació transfronterera es realitzi a través d’uns punts de contacte únics que designarà cada estat membre. Per altra banda, s’haurà d’evitar que els operadors de serveis crítics hagin de publicar les notificacions, fet que suposaria per a ells una càrrega burocràtica innecessària. Per a garantir transparència, els responsables d’infraestructures essencials hauran d’informar les autoritats nacionals de qualsevol incident o pertorbació, i les autoritats alertaran la població quan l’assumpte sigui d’interès públic.

Declaracions del ponent

Després de la votació, el ponent del text, Michal Šimečka (Renew, Eslovàquia), va fer les declaracions següents: «Per a aconseguir una Europa que protegeixi, també hem de reforçar la resistència col·lectiva dels sistemes clau que sustenten el nostre mode de vida. Amb onze sectors crucials coberts, aquesta legislació respon tant als reptes derivats de les crisis climàtiques com davant de sabotatges com els viscuts recentment a la UE i vinculats a la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna. Les infraestructures crítiques de la UE han de continuar mostrant solidesa enfront d’aquestes amenaces».

Context

La directiva anterior sobre infraestructures crítiques només contemplava l’energia i el transport. El Parlament Europeu en va demanar una revisió en una resolució sobre les conclusions de la Comissió Especial sobre Terrorisme el 2018. Els colegisladors també s’han assegurat que la nova legislació no contradigui la Directiva NIS2 sobre ciberseguritat.

(Font: Parlament Europeu. Servei de Premsa