Millorar la protecció dels productes agrícoles de qualitat

Descarregar Pdf

El Parlament Europeu dona suport a millorar els productes agrícoles de qualitat

• Tancament automàtic dels dominis d'Internet d'indicacions geogràfiques si no compten amb els drets

• Protecció de les indicacions geogràfiques contingudes en aliments processats

• La Comissió Europea ha de registrar les noves indicacions en un màxim de cinc mesos

• Més drets i finançament per a les agrupacions de productors reconegudes

Els eurodiputats consideren que les indicacions geogràfiques (IG) —drets de propietat intel·lectual que identifiquen productes amb qualitats, característiques o una reputació deguda a factors naturals i humans vinculats al seu lloc d'origen— s'han de protegir millor a Internet. Els dominis que utilitzin una IG sense comptar amb els drets hauran de ser tancats automàticament o assignar-se a un grup de productors que la utilitzin legalment. Per això, l'Oficina Europea de Propietat Intel·lectual (EUIPO) establirà un sistema d'alerta que controli el registre de noms de domini.

El Parlament també vol que les IG estiguin més ben protegides als productes processats. Els productes processats que continguin un ingredient reconegut no podran etiquetar-se amb la IG tret que els seus productors ho permetin.

El registre de les indicacions geogràfiques ha de ser més ràpid —termini màxim de cinc mesos— i continuar sota competència de la Comissió. Les autoritats nacionals hauran de gestionar la majoria de les sol·licituds de modificació dels registres d'IG existents sense que la Comissió hagi de tornar a comprovar-los. Segons els eurodiputats, la Comissió té una experiència agrícola única i, per tant, hauria de continuar administrant el sistema d'indicacions geogràfiques en lloc de l'EUIPO.

Finalment, el Parlament proposa que els productors reconeguts tinguin més drets i suport financer. Haurien d'encarregar-se d'establir les condicions mínimes per a l'ús de les indicacions geogràfiques i supervisar-ne l'ús. Els productors reconeguts també haurien de poder rebre contribucions financeres obligatòries de tots els productors del bé protegit.

L'informe, que servirà de base per a les negociacions amb el Consell de la UE sobre la forma final del text legislatiu, va ser aprovat pel ple amb 603 a favor, 18 en contra i 8 abstencions.

Context

La UE protegeix les indicacions geogràfiques des de la dècada dels setanta i en l'actualitat n'hi ha al voltant de 3.500, les vendes anuals de les quals ascendeixen a 74.800 milions d'euros. El valor de venda d'un producte amb una denominació protegida sol duplicar el de productes similars sense certificació.

Nota de premsa (Parlament Europeu)