Més del 90% d'europeus preocupats per l'augment del cost de la vida

Descarregar Pdf
  • L'augment del cost de la vida és la preocupació principal per al 93% dels ciutadans europeus, seguit de la pobresa i l'exclusió social (82%).
  • El suport a la UE es reforça: el 72% creu que el país s'ha beneficiat de pertànyer a la UE.
  • El 74% dels europeus aprova el suport de la UE a Ucraïna, encara que el 67% creu que les conseqüències de la guerra afectaran la seva vida.

A tots els Estats membres, més de set de cada deu enquestats estan preocupats per l'augment del cost de la vida, amb els resultats més alts registrats a Grècia (100%), Xipre (99%), i Itàlia i Portugal (tots dos amb 98%). Els alts preus, inclosos els de l'energia i els aliments, es deixen sentir al llarg de totes les categories sociodemogràfiques com ara gènere o edat, així com en tots els contextos educatius i sociolaborals. La segona preocupació més important esmentada pels enquestats, amb el 82%, és la pobresa i l'exclusió social, seguida del canvi climàtic i que la guerra a Ucraïna s'estengui a altres països, tots dos amb el 81% empatats en tercera posició.

En el cas d'Espanya, es repeteix la mateixa distribució que a la mitjana europea: el cost de la vida és la preocupació principal per al 97% dels espanyols, seguit de la pobresa i l'exclusió social (93%), i el canvi climàtic i l'extensió de la guerra a Ucraïna empatades en tercer lloc (86% en ambdós casos).

Els ciutadans esperen que la UE segueixi treballant en solucions per mitigar els efectes combinats de les crisis consecutives que han assotat el continent. L'alt suport a la Unió Europea es fonamenta en l'experiència dels darrers anys, en què la UE ha demostrat una notable capacitat per unir i desplegar mesures efectives. De moment, els ciutadans no consideren suficients les accions preses ni a nivell nacional ni europeu, amb només un terç dels europeus satisfets amb les mesures; dades similars a les registrades a Espanya, on un 28% aprova les accions del Govern espanyol i un 32% les adoptades per la UE.

En examinar la situació financera dels ciutadans, l'enquesta comprova que les repercussions de la crisi múltiple es van notant progressivament. Gairebé la meitat de la població europea (46%) considera que el seu nivell de vida ja s'ha reduït com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna i l'augment del cost de la vida. Un altre 39% assegura no haver sentit encara aquesta reducció però pronostica que serà així el 2023. Un altre indicador simptomàtic de les creixents limitacions econòmiques és l'augment en el percentatge de persones que asseguren tenir dificultats per pagar les factures “la major part del temps” o “de vegades”: un increment de nou punts, passant del 30% al 39% des de la tardor del 2021.

Nota de premsa. Parlament Europeu