Llum verda a l'emblemàtic programa de recerca Horitzó Europa

Descarregar Pdf

El programa de recerca i innovació 2021-2027 ajudarà a preparar els sistemes sanitaris de la Unió davant futures pandèmies, i a la indústria a reduir les seves emissions, digitalitzar-se i impulsar la innovació.

  • Un pressupost total de 95.500 milions d'euros (5.400 milions del pla de recuperació Next Generation EU).
  • Especial atenció a la salut, a la digitalització i a les pimes innovadores.
  • Aplicat de manera provisional des de l'1 de gener de 2021.

El programa assegura el finançament —a curt i llarg termini— de la recerca i la innovació en assumptes d'interès mundial, com la lluita contra el canvi climàtic, la digitalització o la pandèmia de COVID-19.

Horitzó Europa és el programa europeu més ben dotat fins al moment per finançar la transició digital i la recerca en l'àmbit del digital. També facilitarà ajudes a les pimes innovadores i al desenvolupament d'infraestructures de recerca europea. A més, el Parlament va aconseguir 1.000 milions d'euros més —canalitzats pel Consell Europeu de Recerca— per a la recerca bàsica.

El programa va començar, de manera provisional, l'1 de gener de 2021. Els eurodiputats han confirmat la seva aprovació dimarts, amb 677 vots a favor, 5 en contra i 17 abstencions (Reglament Horitzó Europa) i 661 vots a favor, 5 en contra i 33 abstencions (programa específic que desenvolupa Horitzó Europa).

Context

Horitzó Europa estarà dotat amb 95.500 milions d'euros, dels quals 5.400 milions d'euros procedeixen del pla de recuperació Next Generation EU, i una inversió addicional de 4.000 milions d'euros del marc financer pluriennal de la UE.

El programa es basa sobre tres pilars: 

  • El pilar «Ciència excel·lent» donarà suport als millors projectes presentats pels propis investigadors a través del Consell Europeu de Recerca. Finançarà beques i intercanvis per a investigadors a través de les Accions Marie Skłodowska-Curie, i invertirà en infraestructures de recerca.
  • El pilar «Desafiaments mundials i competitivitat industrial europea» secundarà directament la recerca relacionada amb la societat, la tecnologia i la indústria, i determinarà l'orientació de les «missions de recerca» a escala de la Unió. També s'inclouen en aquest pilar les activitats del Centre Comú de Recerca (JRC), que fa costat als responsables polítics nacionals i de la Unió amb dades científiques i assessorament tècnic independents.
  • El tercer pilar, «Europa innovadora», té l’objectiu de posar Europa a l'avantguarda de la innovació capaç de crear mercats. Vol, a més, bastir ponts entre l'empresa, la recerca, la universitat i el món emprenedor reforçant l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia.