Lideratge de la indústria europea amb zero emissions netes

Descarregar Pdf

La Comissió presenta avui el Pla Industrial del Pacte Verd per millorar la competitivitat de la indústria europea amb zero emissions netes i donar suport a la ràpida transició vers la neutralitat climàtica. El Pla busca proporcionar un entorn més propici per incrementar la capacitat de producció de la UE en les tecnologies i els productes de zero emissions netes necessaris per complir els objectius climàtics tan ambiciosos d’Europa.

El Pla, que continua la feina encetada amb iniciatives anteriors i aprofita els punts forts del mercat únic de la UE, complementa els esforços que s’estan duent a terme en el marc del Pacte Verd Europeu i de REPowerEU. Es fonamenta en quatre pilars: un entorn normatiu previsible i simplificat, l’accés ràpid al finançament, la millora de les competències i l’obertura del comerç per a les cadenes de subministrament resilients.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, ha declarat: «Tenim una oportunitat històrica de ser els primers i avançar amb celeritat, ambició i un propòsit clar per garantir el lideratge industrial de la UE en el sector de les tecnologies amb zero emissions netes, en ràpid creixement. Europa està decidida a liderar la revolució de les tecnologies netes. Per a les nostres empreses i la nostra gent, això suposa convertir les competències en feines de qualitat i la innovació en producció en massa, gràcies a un marc normatiu més simple i més àgil. La millora de l’accés al finançament permetrà que les nostres indústries clau de tecnologies netes s’expandeixin ràpidament

Un marc normatiu previsible i simplificat

El primer pilar del pla consisteix en un marc normatiu més simple.

La Comissió proposarà la Llei sobre la indústria amb zero emissions netes per determinar els objectius de capacitat industrial amb zero emissions netes i proporcionar un marc normatiu adequat per desplegar-lo ràpidament que garanteixi la tramitació simplificada i àgil dels permisos, la promoció de projectes estratègics europeus i el desenvolupament de normes que fomentin el creixement de les tecnologies en tot el mercat únic.

El marc es completarà amb la Llei de matèries primeres fonamentals per tal de garantir un accés suficient als materials que, com les terres rares, són essencials per a la fabricació de tecnologies clau, i la reforma del disseny del mercat de l’electricitat perquè els consumidors es beneficiïn de la reducció de costos que suposen les energies renovables.

Accés més ràpid al finançament

El segon pilar del Pla accelerarà la inversió i el finançament per a la producció de tecnologies netes a Europa. El finançament públic, juntament amb els avenços en la unió dels mercats de capitals, pot desbloquejar les enormes quantitats de finançament privat necessàries per a la transició verda. En el marc de la política de competència, la Comissió pretén garantir unes condicions de competència equitatives dins del mercat únic, alhora que facilita que els estats membres concedeixin l’ajuda necessària per accelerar la transició verda. Amb aquesta finalitat, a fi d’accelerar i simplificar la concessió d’ajuts, la Comissió consultarà els estats membres sobre la modificació del Marc Temporal de Crisi i Transició relatiu als Ajuts Estatals i revisarà el Reglament General d’Exempció per Categories tenint en compte el Pacte Verd per apujar els llindars de notificació en les ajudes a les inversions verdes. Entre altres coses, això contribuirà a racionalitzar i simplificar encara més l’aprovació dels projectes importants d’interès comú europeu (PIICE).

La Comissió també facilitarà l’ús dels fons de la UE existents per finançar la innovació, la fabricació i el desplegament de tecnologies netes. Així mateix, la Comissió està explorant vies per incrementar el finançament comú a escala de la UE per a inversions en la fabricació de tecnologies amb zero emissions netes, a partir d’una avaluació de les necessitats d’inversió que s’està duent a terme. A curt termini la Comissió treballarà amb els estats membres, parant especial atenció a REPowerEU, InvestEU i el Fons d’Innovació, a fi de trobar una solució de transició per proporcionar una ajuda ràpida i concreta. A mitjà termini, la Comissió té la intenció de donar una resposta estructural a les necessitats d’inversió, per a la qual cosa proposa un Fons per a la Sobirania Europea en el context de la revisió del marc financer pluriennal abans de l’estiu del 2023.

Per ajudar els estats membres a accedir als fons REPowerEU, la Comissió ha adoptat avui noves orientacions sobre els plans de recuperació i resiliència en què explica el procés de modificació dels plans existents i les modalitats per a l’elaboració dels capítols de REPowerEU.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)