Les diferències entre les regions s’estan reduint

Descarregar Pdf

El 8è Informe sobre la cohesió mostra que la política de cohesió ha ajudat a reduir les disparitats territorials i socials entre regions de la UE. Gràcies als fons de cohesió, es preveu que el PIB per càpita de les regions menys desenvolupades creixi fins a un 5 % d’ara al 2023. Així mateix, aquestes inversions han permès de reduir en un 3,5 % la bretxa entre el PIB per càpita del 10 % de regions menys desenvolupades i el del 10 % de regions més desenvolupades.

L’informe també demostra que, gràcies a la seva flexibilitat, la política de cohesió va proporcionar una ajuda molt necessàriasense dilació als estats membres i les administracions locals i regionals en plena recessió econòmica de la pitjor crisi dels últims temps.

Els nous programes de la política de cohesió per al període 2021-2027 continuaran invertint en les regions i en les persones, amb estreta coordinació amb la capacitat financera del paquet NextGenerationEU.

Altres conclusions principals

  • La política de cohesió ha esdevingut una font d’inversions més rellevant. El finançament de la cohesió va passar de suposar l'equivalent al 34 % de la inversió pública total en el període de programació 2007-2013 a ser-ne el 52 % en el període de programació 2014-2020.
  • Des de 2001, les regions menys desenvolupades de l’est d’Europa s’han anat acostant a la resta de la UE. Alhora, però, moltes regions de renda mitjana i menys desenvolupades, especialment al sud i al sud-oest de la UE, han registrat un estancament o declivi econòmic.
  • La convergència entre estats membres s’ha accelerat però en els estats membres de ràpid creixement han augmentat les disparitats regionals internes.
  • L'ocupació ha augmentat però les disparitats regionals continuen sent més grans que abans del 2008.
  • El nombre de persones en risc de pobresa i d’exclusió social es va reduir en 17 milions entre el 2012 i el 2019.
  • La divisió regional d’Europa en termes d’innovació s’ha accentuat a causa de la manca d’inversió en recerca i desenvolupament i de febleses en els ecosistemes d’innovació de les regions menys desenvolupades.
  • La població de la UE està envellint i començarà a reduir-se en els propers anys. El 2020, el 34 % de la població de la UE vivia en una regió en declivi demogràfic. Es preveu que el 2040 aquesta proporció arribi al 51 %.

La política de cohesió dona resposta als principals reptes de les regions de la UE

La política de cohesió ha estat determinant per a moltes regions de la UE i la seva gent. Els ha ajudat a invertir en un creixement més sostenible i equilibrat, amb beneficis a llarg termini. Ha finançat infraestructures físiques i digitals, educació i formació, les pimes i la transició verda.

En els últims temps la política de cohesió ha ajudat les regions de la UE a enfrontar-se al desafiament que han suposat la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències. Els dos paquets de suport que es van posar en marxa la primavera del 2020 (IIRCS i IIRC+) van oferir liquiditat immediata, van flexibilitzar la despesa, van apujar la taxa de cofinançament fins al 100 % i van ampliar l’àmbit d’aplicació del Fons de Solidaritat de la UE.

Dins de NextGenerationEU, REACT-UE va aportar 50 600 milions d’euros suplementaris per ajudar en la recuperació de la pandèmia, cosa que va permetre a les regions i les ciutats d’invertir en el seu creixement mentre preparaven el període de programació 2021-2027. També va proporcionar una xarxa de seguretat molt necessària a les persones vulnerables la situació de les quals havia esdevingut encara més precària arran de la pandèmia.

Al llarg dels propers anys la política de cohesió continuarà enfortint un desenvolupament just i sostenible en totes les regions de la UE alhora que donarà suport a la transició verda i digital.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí