Les biblioteques de la UdL donen la benvinguda al nou alumnat

Descarregar Pdf

Un any més, durant el primer dia del nou curs acadèmic, la UdL organitza una Jornada d’acollida adreçada als nous alumnes. També té previst fer-ho avui en el Campus d'Igualada i demà als alumnes del programa Sènior.

Tot donant la benvinguda i amb l’objectiu de facilitar la seva adaptació, es va exposar l’estructura de la Universitat, els diferents centres, els plans d’estudi, i els principals serveis. Per la seva part, les biblioteques de la UdL també van participar en aquesta acollida, tot presentat de forma didàctica i general, les condicions d’accés així com els recursos i els serveis que els pot oferir. D’altra banda, se’ls va convidar a apropar-se a les biblioteques per conèixer l’equip humà que els donarà tot el suport i l’orientació que els calgui. Igualment se’ls va animar a inscriure’s en els diferents cursos de formació que tenen a l’abast, per tal que aprofitin molt més els recursos i les fonts d’informació, així com per profunditzar en la metodologia del treball científic, eines imprescindibles per complementar amb èxit les seves necessitats acadèmiques.