La violència de gènere ha de ser considerada un delicte a la UE, segons el PE

Descarregar Pdf

El Parlament vol que la violència de gènere, tant en línia com fora d'ella, sigui tractada com «un delicte particularment greu i amb dimensió transfronterera».

  • Base jurídica necessària per a després presentar una directiva sobre la matèria.
  • Legislació comunitària amb regles sobre definicions penals i penes, en línia amb la Convenció d'Istanbul.
  • Una de cada tres dones a la UE ha sofert violència física i/o sexual.

Amb 427 vots a favor, 119 en contra i 140 abstencions, el ple va demanar dijous a la Comissió lleis i polítiques específiques per abordar tots els tipus de violència i discriminació basades en el gènere (contra dones i nenes, però també dirigides a persones LGBTIQ+), en línia i fora d'ella. Els eurodiputats reclamen, en concret, que la CE defineixi la violència de gènere com un nou àmbit delictiu en virtut de l’Article 83(1) del Tractat de la UE, al costat d'altres delictes que cal combatre amb criteris comuns, com el tràfic de persones, drogues i armes, la ciberdelinqüència i el terrorisme.

Això serviria com a base jurídica per a una directiva europea centrada en les víctimes a partir del que s'estableix a la Convenció d'Istanbul i altres normes internacionals i que ha d'incloure:

  • Mesures de prevenció, inclosos programes educatius sensibles a les qüestions interseccionals i de gènere;
  • Serveis de suport i mesures de protecció i reparació per a les víctimes;
  • Mesures per combatre totes les formes de violència de gènere, inclosa la violència contra les persones LGBTIQ+;
  • Normes mínimes per al compliment de la llei;
  • Disposicions per garantir que la violència de gènere sigui tinguda en compte a l'hora de determinar els drets de custòdia i de visita dels fills, i
  • Cooperació entre els Estats membres i l'intercanvi de bones pràctiques, informació i coneixements especialitzats.

Nota de premsa. Parlament Europeu