La majoria dels europeus considera que la transició ecològica s'ha d'accelerar

Descarregar Pdf

La immensa majoria dels europeus (93%) creu que el canvi climàtic és un problema greu per al món, segons una nova enquesta de l'Eurobaròmetre publicada avui. Més de la meitat (58%) pensa que s'ha d'accelerar la transició cap a una economia ecològica davant de les pujades dels preus de l'energia i la preocupació pel subministrament de gas després de la invasió russa d'Ucraïna. Des d'una perspectiva econòmica, el 73% dels europeus està d'acord que el cost dels danys provocats pel canvi climàtic és molt superior al de les inversions necessàries per a la transició ecològica i tres quartes parts dels europeus (el 75% ) coincideixen que l'adopció de mesures en matèria de clima conduirà a la innovació.

Suport a la reducció d'emissions, les energies renovables i l'eficiència energètica

Gairebé nou de cada deu ciutadans de la UE (el 88 %) creuen que s'haurien de reduir al mínim les emissions de gasos d'efecte hivernacle i compensar-se les emissions restants, de manera que la UE sigui climàticament neutra d'aquí a 2050. Prop de nou de cada deu europeus (el 87 %) considera important que la UE estableixi objectius ambiciosos per augmentar l'ús d'energies renovables, i un número similar (el 85%) creu que és important que la UE prengui mesures per millorar l'eficiència energètica, per exemple animant les persones a aïllar casa, instal·lar panells solars o adquirir cotxes elèctrics. Set de cada deu enquestats (el 70%) creuen que disminuir les importacions de combustibles fòssils pot millorar la seguretat energètica i beneficiar la UE des del punt de vista econòmic.

Ciutadans compromesos amb l’acció individual i la reforma estructural 

La majoria dels ciutadans de la UE ja estan prenent mesures en matèria de clima en el seu àmbit personal (el 93%) i opten conscientment per la sostenibilitat a la seva vida quotidiana. Tot i això, a la pregunta de qui incumbeix la lluita contra el canvi climàtic, els ciutadans posen èmfasi en la necessitat d'altres reformes que complementin l'acció individual i assenyalen també la responsabilitat dels governs nacionals (el 56 %), de la UE (el 56 %) i de les empreses i la indústria (el 53 %).

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.