La importància del benestar animal per als europeus

Descarregar Pdf

Protegir el benestar dels animals és essencial per als europeus, com mostren els resultats de l’enquesta de l’Eurobaròmetre que s’ha publicat avui. La Comissió treballa des de fa més de quaranta anys per millorar el benestar animal, i ha millorat progressivament la vida dels animals i incorporat en la legislació estàndards de benestar que es troben entre els més exigents del món. Aquesta enquesta constata la importància de la qüestió per als ciutadans d’arreu de la UE.

Una majoria àmplia d’europeus (84 %) considera que en el seu país cal protegir més el benestar dels animals de granja. Una proporció similar (83 %) és favorable a limitar el temps de transport dels animals. Gairebé tres quartes parts dels enquestats (74 %) està a favor de millorar la protecció del benestar dels animals de companyia en el seu país.

Més del 90 % dels europeus pensa que les pràctiques ramaderes i de cria han de complir uns requisits ètics bàsics, com ara que els animals disposin d’espai, menjar i aigua suficients, proporcionar-los entorns adaptats a les seves necessitats (fang, palla, etc.) i garantir que rebin un tractament adequat. L’enquesta també palesa una gran preocupació pel benestar dels animals en els escorxadors.

Tres quartes parts dels enquestats troben inacceptable la pràctica de sacrificar els pollets mascles acabats de néixer, i una immensa majoria està a favor de prohibir la mutilació de determinades parts del cos dels animals (cua, orelles, bec, etc.) tret que sigui estrictament necessari i es faci amb anestèsia. Quant a les granges pelleteres, més de la meitat dels enquestats (57 %) considera que han d’estar estrictament prohibides a la UE, mentre que gairebé un terç (32 %) pensa que només s’haurien de mantenir si se’n milloren les condicions de benestar.

Pel que fa a la importació d’aliments des de fora de la UE, més de vuit de cada deu europeus (84 %) creuen que ha de canviar la situació actual de benestar animal, ja sigui mitjançant l’aplicació de les normes de benestar animal de la UE a les importacions d’aliments o bé amb l’etiquetatge dels aliments en funció de les normes aplicades.

Tot i que les enquestes es van dur a terme al març del 2023, amb uns preus dels aliments que ja havien augmentat molt a causa de la inflació, el 60 % dels enquestats van declarar que estarien disposats a pagar més per productes procedents de sistemes ramaders respectuosos amb el benestar animal. Aproximadament una quarta part (26 %) acceptarien pagar fins a un 5 % més per aliments respectuosos amb el benestar animal.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.