La ciutadania europea considera que el canvi climàtic és el repte més gran per a la UE

Descarregar Pdf

El Parlament Europeu i la Comissió publiquen un Eurobaròmetre especial sobre el futur d'Europa realitzat de manera conjunta.

  • Més de la meitat dels joves consideren que el canvi climàtic és el principal repte mundial que afecta el futur de la UE.
  • Nou de cada deu joves europeus estan d'acord que la lluita contra el canvi climàtic pot contribuir a millorar la seva pròpia salut i benestar (el 91% dels joves entre 15 i 24 anys), mentre que el 87% de les persones enquestades també comparteix aquesta opinió.
  • El 43% de les persones enquestades reconeix que el principal avantatge d'implicar la joventut d'Europa a la Conferència sobre el Futur d'Europa és l'atenció que es presta a les qüestions que els interessen.
  • El 81% de les persones enquestades afirma ser feliç vivint a la UE.
  • El 68% de la ciutadania europea considera la UE un lloc estable en un món turbulent, mentre que el 67% està d'acord que el projecte de la UE ofereix a la joventut d'Europa perspectives de futur.

El futur d'Europa

Amb el començament del 2022, declarat Any Europeu de la Joventut, l'enquesta d'avui destaca els punts de vista dels joves europeus sobre els reptes a què s'enfronta la Unió Europea, així com el paper clau que tenen els joves a la Conferència sobre el futur d'Europa.

L'Eurobaròmetre d'avui mostra que el 91% dels joves entre 15 i 24 anys creu que la lluita contra el canvi climàtic pot contribuir a millorar la pròpia salut i benestar. Entre les persones de 55 anys o més, el 84% comparteix aquesta opinió. Gairebé la meitat de la ciutadania europea (el 49%) considera que el canvi climàtic és el principal repte mundial que afecta el futur de la UE, demostrant un suport aclaparador als objectius mediambientals del Pacte Verd Europeu; el 88% pensa que és important augmentar la quota de les energies renovables a l'economia europea i aconseguir una major eficiència energètica, mentre que el 80% coincideix en la importància de convertir Europa en el primer continent climàticament neutre del món d'aquí a 2050 i promoure el creixement del mercat de vehicles d'emissió zero i de baixa emissió.

Les persones enquestades van destacar altres desafiaments mundials futurs, com la salut (34%), i la migració i els desplaçaments forçosos (esmentats per aproximadament el 30%).

Els dos aspectes més útils per al futur d'Europa són un nivell de vida comparable (31 %) i una política sanitària comuna (22 %). La ciutadania europea també dóna prioritat a una solidaritat més gran entre els Estats membres (21 %) i la independència energètica (20 %).

L'Eurobaròmetre especial d'avui està disponible en un nou lloc web específic de l'Eurobaròmetre, que proporciona accés a les seves enquestes i dades publicades per les dues institucions des del 1974.

Nota de premsa. Parlament Europeu