La Unió Europea diu prou a la dependència de xips

Descarregar Pdf

La Comissió proposa la Llei de Xips per fer front a l’escassetat de semiconductors i enfortir el lideratge tecnològic d’Europa

Avui la Comissió proposa un conjunt ampli de mesures per garantir la seguretat del subministrament, la resiliència i el lideratge digital de la UE en matèria de tecnologies i aplicacions dels semiconductors. La Llei Europea de Xips reforçarà la competitivitat i la resiliència d’Europa i contribuirà a assolir tant la transició digital com la verda.

L’escassetat de semiconductors a nivell mundial que s’ha registrat recentment ha obligat a tancar fàbriques en un ampli ventall de sectors, des de l’automòbil als dispositius mèdics. En el sector de l’automòbil, per exemple, en alguns estats membres el 2021 la producció s’ha reduït un terç. Aquesta situació ha palesat més l’extrema dependència mundial de la cadena de valor dels semiconductors respecte d’un nombre reduït d’actors i dins d’un context geopolític complex. Alhora, però, ha il·lustrat la importància dels semiconductors per a tota la indústria i la societat europees.

La Llei de Xips de la UE aprofitarà les fortaleses d’Europa —unes organitzacions i xarxes de recerca i de tecnologia capdavanteres a nivell mundial així com un gran nombre de fabricants pioners d’equips— i actuarà en les debilitats que arrossega. Generarà un sector dels semiconductors pròsper, des de la recerca fins a la producció, i una cadena de subministrament resilient. Mobilitzarà més de 43 000 milions d’euros d’inversions públiques i privades i establirà mesures per prevenir les pertorbacions de les cadenes de subministrament actuals i futures, preparar-nos per quan arribin, anticipar-nos-hi i respondre-hi amb rapidesa, juntament amb els estats membres i els nostres socis internacionals. Permetrà que la UE assoleixi el seu objectiu ambiciós de doblar la quota actual de mercat fins arribar al 20 % el 2030.

La Llei Europea de Xips garantirà que la UE tingui les eines, habilitats i capacitats tecnològiques necessàries per esdevenir líder en aquest camp —més enllà de la recerca i la tecnologia— en el disseny, la fabricació i encapsulació de xips avançats, per tal d’assegurar-se el subministrament de semiconductors i reduir les dependències. Els components principals en són:

  • La Iniciativa Xips per a Europa concentrarà recursos de la Unió, dels estats membres i de tercers països associats en els programes actuals de la Unió, així com del sector privat, mitjançant l’empresa comuna de xips reforçada que resulti de la reorientació estratègica de l’actual Empresa Comuna per a les Tecnologies Digitals Clau. Es mobilitzaran 11 000 milions d’euros per reforçar la recerca, el desenvolupament i la innovació existents a fi d’assegurar el desplegament d’eines avançades per a semiconductors, línies pilot per als prototipus, les proves i els experiments amb nous dispositius amb aplicacions innovadores per a la vida real, per formar els treballadors i per desenvolupar una comprensió profunda de l’ecosistema dels semiconductors i la seva cadena de valor.
  • Un nou marc per garantir la seguretat del subministrament gràcies a l’atracció d’inversions i a la millora de la capacitat de producció, elements molt necessaris perquè pugui prosperar la innovació en nodes avançats i en xips pioners i energèticament eficients. A més, un Fons de Xips facilitarà l’accés al finançament a les empreses emergents per ajudar-les a madurar les seves innovacions i atreure inversors. També contindrà un mecanisme específic per a les inversions en capital en semiconductors en el marc d’InvestEU per finançar l’expansió de les empreses emergents i les pimes.
  • Un mecanisme de coordinació entre els estats membres i la Comissió per tal de vigilar el subministrament de semiconductors, estimar la demanda i anticipar les situacions d’escassetat. Farà un seguiment de la cadena de valor dels semiconductors recopilant dades essencials de les empreses per cartografiar les principals febleses i colls d’ampolla.S’encarregarà tant de l’avaluació comuna de les crisis com de coordinar les mesures que calgui prendre d’entre un nou catàleg de mesures d’emergència. També permetrà una actuació conjunta ràpida i ferma mitjançant l’ús ple d’instruments nacionals i de la UE.

La Comissió també proposa una Recomanació als estats membres, que acompanya la llei. Es tracta d’una eina amb efectes immediats perquè el mecanisme de coordinació entre els estats membres i la Comissió es pugui posar en marxa immediatament. Això farà que des d’ara es puguin debatre i decidir mesures de resposta a la crisi oportunes i proporcionades.

Declaracions dels membres del Col·legi

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «La Llei Europea de Xips marcarà un abans i un després en la competitivitat del mercat únic europeu a nivell mundial. A curt termini augmentarà la nostra resiliència davant de crisis futures perquè ens permetrà anticipar-nos a les pertorbacions de la cadena de subministrament i evitar-les, i a mitjà termini contribuirà a fer d’Europa un líder industrial en aquest sector estratègic. Amb la Llei Europea de Xips ens procurem les inversions i l’estratègia. La clau del nostre èxit, però, rau en els innovadors europeus, els nostres investigadors de categoria mundial, la gent que ha fet prosperar el nostre continent al llarg dels anys.»

La vicepresidenta executiva per a una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager, ha afegit: «Els xips són necessaris per a la transició verda i digital i per a la competitivitat de la indústria europea. No hauríem de dependre d’un sol país o d’una sola empresa per garantir la seguretat del subministrament. Hem de treballar més tot junts —en la recerca, la innovació, el disseny, les instal·lacions de producció— per assegurar-nos que Europa sigui més forta com a factor clau en la cadena de valor global. Això també beneficiarà els nostres socis internacionals: hi col·laborarem per evitar problemes de subministrament en el futur.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha declarat: «Sense xips no hi ha ni transició digital, ni transició verda, ni lideratge tecnològic. Garantir el subministrament dels xips més avançats ha esdevingut una prioritat econòmica i geopolítica. Tenim objectius ambiciosos: doblar la nostra quota del mercat mundial com a tard el 2030, fins arribar al 20 %, i produir a Europa els semiconductors més sofisticats i més eficients energèticament. Amb la Llei de Xips de la UE reforçarem la nostra excel·lència en recerca i contribuirem a passar del laboratori a la fàbrica. Estem mobilitzant una quantitat considerable de finançament públic que ja està atraient una inversió privada substancial. I estem fent tot el que cal per assegurar la cadena de subministrament completa i evitar pertorbacions futures a la nostra economia com les que estem patint amb l’escassetat de subministrament de xips actual. Amb la inversió en mercats líders dels futur i el reequilibri de les cadenes de subministrament mundials permetrem que la indústria europea mantingui la competitivitat, creï llocs de treball de qualitat i respongui a la demanda mundial creixent.»

La comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha afegit: «La Iniciativa Xips per a Europa està fortament vinculada a Horitzó Europa i comptarà amb la recerca i innovació contínues per desenvolupar la pròxima generació de xips, més petits i més eficients energèticament. La futura iniciativa oferirà una gran oportunitat als nostres investigadors, innovadors i empreses emergents per liderar la nova onada d’innovació que desenvoluparà solucions de tecnologia profunda basades en hardware. El desenvolupament i la producció de xips a Europa beneficiaran els nostres actors econòmics en cadenes de valor essencials i ens ajudaran a atènyer els nostres ambiciosos objectius en els àmbits de la construcció, els transports, l’energia i el món digital.»

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí