La Comissió proposa una targeta europea de discapacitat i una targeta europea d’aparcament vàlides en tots els estats membres

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha presentat una proposta legislativa que facilitarà l’exercici del dret de lliure circulació a les persones amb discapacitat atès que vetllarà perquè quan visitin un altre estat membre puguin accedir en igualtat a les condicions especials, el tractament preferencial i els drets d’aparcament. La proposta de la Comissió introdueix una targeta europea de discapacitat estandarditzada i millora l’actual targeta europea d’aparcament per a les persones amb discapacitat. Totes dues targetes seran reconegudes arreu de la UE.

Una targeta europea de discapacitat

Quan a una persona no se li reconeix la condició de discapacitat a l’estranger, si va a altres estats membres no pot accedir a les condicions especials i el tractament preferencial com ara accés gratuït i/o prioritari, tarifes reduïdes o assistència personal. Per abordar aquesta qüestió, la Comissió proposa la creació d’una targeta europea de discapacitat estandarditzada.

La targeta europea de discapacitat servirà com a acreditació de discapacitat reconeguda arreu de la UE, de manera que garantirà la igualtat d’accés a condicions especials i tractament preferencial en els serveis públics i privats com ara el transport, els esdeveniments culturals, els museus, els centres esportius i de lleure i els parcs d’atraccions. L’expediran les autoritats nacionals competents i complementarà les targetes o certificats nacionals existents.

Millora de la targeta europea d’aparcament

Per a moltes persones amb discapacitat el transport en vehicle privat continua sent la millor opció, si no l’única, per viatjar i desplaçar-se amb independència, cosa que garanteix la seva autonomia. Les millores de l’actual targeta europea d’aparcament que es proposen permetran que les persones amb discapacitat gaudeixin dels mateixos drets d’aparcament disponibles en un altre estat membre. Tindrà un format comú vinculant que substituirà les targetes d’aparcament nacionals per a les persones amb discapacitat i que serà reconegut arreu de la UE.

Garantir l’accés a les targetes

Per facilitar-ne l’ús i reduir la càrrega administrativa, la Directiva proposada exigirà que els estats membres:

  • expedeixin les targetes tant en versió física com digital;
  • publiquin en formats accessibles les condicions i normes per a l’expedició o retirada de les targetes;
  • vetllin perquè els prestadors de serveis ofereixin informacióen formats accessibles sobre les condicions especials i el tractament preferencial per a les persones amb discapacitat;

A fi de garantir el compliment d’aquests criteris, els estats membres han de vetllar perquè les persones amb discapacitat, les organitzacions que les representen i els organismes públics competents puguin emprendre accions legals en virtut del dret nacional, si escau. Després que la directiva hagi estat adoptada en l’ordenament jurídic intern, es demana als estats membres que imposin multes i apliquin mesures correctores en cas d’infracció.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí