La Comissió proposa un pla de reducció de la demanda de gas a fi de preparar la UE per als talls del subministrament

Descarregar Pdf

La Unió Europea s’enfronta al risc que hi hagi més talls del subministrament de gas per part de Rússia ja que el Kremlin utilitza les exportacions de gas com a arma i gairebé la meitat dels estats membres ja pateixen una reducció dels lliuraments. Si actuem ara podem reduir tant el risc com el cost per a Europa de noves pertorbacions o de la interrupció total del subministrament, de manera que s’enfortirà la resiliència energètica d’Europa.

Per això la Comissió proposa una nova eina legislativa i un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas per reduir el consum de gas a Europa un 15 % d’ara a la primavera que ve. Tots els consumidors, administracions públiques, llars, titulars d’edificis públics, proveïdors d’energia i la indústria poden prendre mesures per estalviar gas, i les han de prendre. La Comissió també accelerarà la feina en matèria de diversificació del subministrament, inclosa l’adquisició conjunta de gas per reforçar la possibilitat que la UE obtingui gas d’altres fonts.

La Comissió proposa un nou Reglament del Consell sobre mesures coordinades de reducció de la demanda de gas, en virtut de l’Article 122 del Tractat. El nou reglament fixaria un objectiu per a tots els estats membres de reducció de la demanda de gas un 15 % entre l’1 d’agost de 2022 i el 31 de març de 2023. El nou reglament també donaria a la Comissió la possibilitat de declarar, prèvia consulta als estats membres, una «alerta de la Unió» sobre la seguretat del subministrament que imposaria una reducció obligatòria de la demanda de gas a tots els estats membres. L’alerta de la Unió es pot activar quan hi ha un risc substancial d’escassetat greu de gas o una demanda de gas excepcionalment elevada. Els estats membres han d’actualitzar els seus plans nacionals d’emergència abans del final de setembre per indicar com pretenen assolir l’objectiu de reducció i han d’informar la Comissió dels avenços cada dos mesos. Els estats membres que sol·licitin subministraments de gas solidaris hauran de demostrar les mesures que han pres per reduir la demanda a nivell intern.

Per ajudar els estats membres a atènyer les reduccions de la demanda necessàries, la Comissió també ha adoptat un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas que estableix mesures, principis i criteris per reduir la demanda de manera coordinada. El Pla se centra en la substitució del gas per altres combustibles i en l’estalvi energètic global en tots els sectors. El seu objectiu és salvaguardar el subministrament a les llars i els usuaris essencials com ara els hospitals, però també a indústries que són determinants per al subministrament de productes i serveis per a l’economia i per a les cadenes de subministrament i la competitivitat de la UE. El Pla proporciona directrius perquè els estats membres les tinguin en compte a l’hora de planificar la reducció.

Consulteu el comunicat de premsa complet aqui