La Comissió proposa mesures per atènyer una economia de dades justa i innovadora

Descarregar Pdf

La Comissió ha proposat noves regles sobre qui pot accedir a dades generades a la UE en tots els sectors econòmics i fer-les servir. La Llei de Dades garantirà l’equitat en l’entorn digital, estimularà un mercat de dades competitiu, crearà oportunitats per a la innovació entorn de les dades i farà les dades més accessibles a tothom. També portarà a nous serveis innovadors i a preus més competitius en els serveis postvenda i les reparacions d’objectes connectats. Aquest últim component de l’estratègia de dades de la Comissió tindrà un paper fonamental en la transformació digital, d’acord amb els objectius digitals per al 2030.

Les dades són un bé no rival, de la mateixa manera que ho són l’enllumenat públic o un paisatge pintoresc: hi pot accedir molta gent alhora i es poden consumir una vegada i una altra sense que això n’alteri la qualitat ni hi hagi risc que se n’exhaureixin les existències. El volum de dades no para de créixer: si el 2018 se’n van generar 33 zettabytes, es preveu que el 2025 se’n generin 175 zettabytes. Són un potencial sense explotar: el 80 % de les dades industrials no es fa servir mai. La Llei de Dades regula les qüestions jurídiques, econòmiques i tècniques que porten a la infrautilització de les dades. Les noves regles faran que hi hagi més dades disponibles per ser reutilitzades i es preveu que generin PIB suplementari per valor de 270 000 milions d’euros d’ara al 2028.

La proposta de Llei de Dades conté:

  • Mesures que permeten als usuaris de dispositius connectats accedir a les dades que generen aquests, que sovint només poden fer servir els fabricants; i compartir aquestes dades amb tercers per a la provisió de serveis postvenda o d’altres serveis innovadors basats en les dades. La llei manté incentius perquèels fabricants continuïn invertint en la generació de dades de qualitat perquè cobreix els costos relatius a la transferència de dades i exclou l’ús de les dades compartides en competència directa amb el seu producte.
  • Mesures per reequilibrar el poder negociador de les pimes i evitar que s’abusi de desequilibris contractuals en els contractes d’intercanvi de dades. La Llei de Dades les protegirà de les clàusules contractuals abusives imposades per una part amb una posició negociadora molt més forta que l’altra. La Comissió també elaborarà un model de clàusules contractuals a fi d’ajudar aquestes empreses a l’hora de redactar i negociar contractes d’intercanvi de dades equitatius.
  • Mitjans perquè els organismes del sector públic puguin accedir a les dades en poder del sector privat que siguin necessàries en circumstàncies excepcionals i fer-les servir, en especial en cas d’emergència pública, com ara inundacions o incendis, o per aplicar un imperatiu legal si no estan disponibles de cap altra manera. Cal una comprensió profunda de les dades per respondre de manera ràpida i segura alhora que es minimitza la càrrega administrativa de les empreses.
  • Noves regles que permeten que els consumidors puguin canviar de proveïdor de serveis de tractament de dades en el núvol i que creen salvaguardes contra la transferència il·lícita de dades.

A més, la Llei de Dades revisa alguns aspectes de la Directiva sobre bases de dades, que es va concebre el 1990 per protegir les inversions en la presentació estructurada de dades. Val a destacar que aclareix que les bases de dades que contenen informació provinent de dispositius i objectes de la internet de les coses (IdC) no han de rebre una protecció jurídica diferent. Això garantirà que es pugui accedir a les dades i fer-ne ús.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí