La Comissió proposa d’actualitzar les mesures relatives als desplaçaments dins de la UE i des de fora de la UE

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha presentat dues propostes per: 1) actualitzar el plantejament coordinat de les restriccions a la lliure circulació dins de la UE, i 2) introduir nous controls i requisits per als viatgers internacionals que arribin a la UE.

Lliure circulació dins de la UE

Atesa la detecció de noves variants del coronavirus i l’elevat nombre de contagis que presenten molts estats membres, cal desaconsellar vivament que es facin desplaçaments no essencials i alhora evitar de tancar les fronteres o prohibir els desplaçaments de manera general i garantir el funcionament ininterromput del mercat interior i les cadenes de subministrament. Així, doncs, la Comissió proposa d’actualitzar la Recomanació del Consell del passat mes d’octubre de coordinació de les mesures que afecten la llibertat de circulació a la Unió Europea. La proposta de la Comissió inclou la incorporació d’un codi “grana” al codi de colors existent per al mapa que elabora el Centre europeu per a la prevenció i el control de malalties (ECDC) així com l’aplicació de mesures més estrictes per als viatgers procedents de zones d’alt risc..

Podeu consultar el comunicat de premsa complet i la proposta de la Comissió en línia.

Desplaçaments des de fora de la UE

Les noves variants del coronavirus i la inestabilitat de la situació sanitària demanen intensificar les actuacions per garantir la seguretat dels desplaçaments cap a la UE. La Comissió proposa nous controls i requisits per als viatgers internacionals que arribin a la UE. A més, per reflectir els dictàmens científic més recents, la Comissió proposa criteris actualitzats a l’hora de decidir si s’han d’aplicar restriccions als desplaçaments no essencials cap a la UE des d’un país tercer concret en funció de la taxa de testatge, la taxa de positivitat i la detecció de les variants que suscitin preocupació.

Podeu consultar el comunicat de premsa complet i la proposta de la Comissió en línia.