La Comissió proposa actualitzar els requisits per als permisos de conduir

Descarregar Pdf

La Comissió ha presentat sengles propostes per millorar les normes relatives als permisos de conduir —amb la introducció d’un permís de conduir digital vàlid arreu de la UE, entre d’altres novetats— i noves disposicions per facilitar l’aplicació de les normes de trànsit amb relació als conductors no residents. L’any passat van perdre la vida a les carreteres de la UE més de 20 000 persones i la majoria de les víctimes eren vianants, ciclistes i usuaris d’escúters o motocicletes.

Les noves normes milloraran la seguretat viària per a tots els usuaris de la via i ajudaran la UE a assolir la seva «Visió zero» (cap mort a la carretera com a tard el 2050). Ajudaran els conductors a estar més ben preparats per als vehicles de zero emissions i per conduir en vies urbanes, envoltats de més bicicletes i vehicles de dues rodes, i amb molts vianants. També permetran que els conductors novells adquireixin experiència mitjançant un règim de conducció acompanyada: es podrà aprendre a conduir i obtenir el permís a partir dels disset anys. Els qui l’obtinguin amb disset anys podran conduir a partir del seu divuitè aniversari i podran treballar com a conductor professional tan aviat com ho permeti el lloc de treball en concret. Això ajudarà a resoldre l’escassetat actual de conductors.

Normes més modernes per al el permís de conduir a fi d’augmentar la seguretat viària i simplificar la vida quotidiana

La proposta sobre els permisos de conduir modifica la legislació vigent de la UE i s’ha elaborat a partir de les bones pràctiques que ja s’apliquen en diversos estats membres.

Un objectiu fonamental de les noves normes serà la millora de la seguretat viària, amb mesures com ara:

  • Un període de prova d’almenys dos anys per als conductors novells després d’haver aprovat l’examen i una norma de tolerància zero per a la conducció sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un aspecte molt important ja que, si bé els conductors joves només representen el 8 % del total de conductors de cotxes, en 2 de cada 5 xocs mortals hi ha un conductor o passatger de menys de trenta anys implicat.
  • La possibilitat que els joves s’examinin i comencin a conduir cotxes i camions acompanyats a partir dels disset anys, a fi que adquireixin experiència.
  • Adaptació de la formació i els exàmens perquè els conductors estiguin més ben preparats per a la presència d’usuaris vulnerables a la via. Això ajudarà a millorar la seguretat per als vianants, els ciclistes i els usuaris d’escúters i motos elèctriques, ara que la UE inicia la transició vers una mobilitat urbana més sostenible.
  • Una avaluació més detallada de l’aptitud mèdica que tingui en compte avenços en els tractaments mèdics per a malalties com ara la diabetis. També s’animarà els conductors a posar al dia els seus coneixements i les seves habilitats de conducció per adaptar-se als avenços tecnològics.

Per tal de simplificar el reconeixement dels permisos de conduir entre estats membres, la Comissió proposa d’introduir un permís de conduir digital, que serà el primer d’aquesta mena al món.Resultarà molt més fàcil substituir, renovar o bescanviar el permís de conduir ja que tots els tràmits es faran en línia.De la mateixa manera, també serà més fàcil per als ciutadans de països de fora de la UE que tenen estàndards de seguretat viària comparables bescanviar el seu permís per un de la UE.

Les noves normes per als exàmens tindran en compte la transició cap als vehicles de zero emissions. Per exemple, avaluaran els coneixements i les habilitats relatius als sistemes avançats d’assistència a la conducció i altres tecnologies automatitzades. També s’ensenyarà als conductors novells la repercussió que té el seu estil de conducció sobre les emissions, per exemple en funció del moment en què es canvia de marxa. Per últim, s’ajustarà la massa màxima autoritzada dels vehicles de categoria B per adequar-la als vehicles que funcionen amb combustibles alternatius, ja que els vehicles de zero emissions que tenen bateria sovint pesen més.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)