La Comissió presenta noves iniciatives per a les infraestructures digitals del futur

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha presentat un conjunt de possibles mesures per fomentar la innovació, la seguretat i la resiliència de les infraestructures digitals. La competitivitat futura de l’economia europea depèn d’aquestes infraestructures i serveis avançats en matèria de xarxes digitals, ja que és essencial disposar d’una connectivitat ràpida, segura i àmplia per poder desplegar les tecnologies que ens faran avançar cap al futur, com ara la telemedicina, la conducció automàtica, el manteniment d’edificis predictiu o l’agricultura de precisió.

Aquest paquet de connectivitat digital pretén obrir un debat sobre propostes concretes amb les parts interessades, els estats membres i els socis amb objectius afins sobre les futures polítiques públiques de la UE a fi d’arribar a un consens:

  • El llibre blanc «Com donar resposta a les necessitats d’Europa en matèria d’infraestructures digitals?» analitza els reptes a què s’enfronta Europa actualment en el desplegament de les futures xarxes de connectivitat i presenta escenaris possibles per atreure la inversió, fomentar la innovació, reforçar la seguretat i assolir un autèntic mercat únic digital.
  • La Recomanació relativa a la seguretat i la resiliència de les infraestructures de cables submarins presenta un conjunt de mesures a nivell nacional i de la UE orientades a reforçar la seguretat i la resiliència dels cables submarins gràcies a una coordinació més bona a la UE, tant en termes de governança com de finançament.

Consulteu el comunicat de premsa aquí (Comissió Europea)