La Comissió posa en marxa una finestreta única per donar suport als investigadors d’Ucraïna

Descarregar Pdf

La Comissió ha posat en marxa el portal «Espai Europeu de Recerca per a Ucraïna» (ERA4Ukraine), una finestreta única de serveis d'informació i suport als investigadors establerts a Ucraïna i als investigadors que fugen d'aquest país. El portal aplega iniciatives a escala de la UE, iniciatives nacionals i iniciatives procedents de grups no governamentals. El seu objectiu és ajudar els investigadors afectats a trobar habitatge i oportunitats de feina, facilitar el reconeixement dels seus títols i oferir altres serveis.

El portal ERA4Ukraine es posa en marxa a la xarxa ja existent EURAXESS, que recolza els investigadors en connectar més de sis-cents centres i quaranta-tres portals nacionals a tots els Estats membres de la UE i els països associats a Horitzó Europa. Tota la informació estarà aviat disponible tant en anglès com en ucraïnès. Cada Estat membre i cada país associat disposa d'un portal nacional on els serveis de suport s'enumeren de manera estructurada. Fins avui es disposa de trenta portals nacionals.

Mariya Gabriel, comissària d'Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat el següent: «Donem suport als investigadors i innovadors d'Ucraïna, que s'enfronten a circumstàncies sense precedents com a conseqüència de la invasió russa contra el seu país. Els científics i investigadors ucraïnesos han contribuït decisivament a la investigació i la innovació de la UE. Tot esperant la ratificació de l'associació d'Ucraïna a Horitzó Europa, ens hem assegurat que els beneficiaris seleccionats ja puguin rebre finançament dels programes de recerca i innovació de la UE. La posada en marxa avui de l'Espai Europeu de Recerca per a Ucraïna és una altra acció important per donar suport als nostres col·legues ucraïnesos».

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí