La Comissió fixa el rumb cap a una Europa empoderada digitalment d’aquí al 2030

Descarregar Pdf

La Comissió presenta avui una visió, objectius i vies per a l'èxit de la transformació digital d'Europa d'aquí a 2030. Això també és fonamental per culminar la transició cap a una economia climàticament neutra, circular i resilient. L'ambició de la UE és ser digitalment sobirana en un món obert i interconnectat, i executar polítiques digitals que empoderin a les persones i a les empreses en pro d'un futur digital centrat en l'ésser humà, sostenible i més pròsper, el que comprèn resoldre els punts vulnerables i agilitzar la inversió.

La Comunicació d'avui és conseqüència de la crida de la presidenta Von der Leyen a favor de fer dels propers anys la «Dècada Digital» d’Europa. La Comunicació proposa que s'acordi un conjunt de principis digitals, que es posin en marxa ràpidament importants projectes plurinacionals i que es formuli una proposta legislativa que estableixi un marc de governança sòlid, per tal de fer un seguiment dels progressos registrats (la Brúixola Digital).

La Brújula Digital d’ Europa

La Comissió proposa una Brúixola Digital per fer realitat les ambicions digitals de la UE per al 2030. Aquestes ambicions giren al voltant de quatre punts clau:

1. Ciutadans amb capacitats digitals i professionals de sector digital altament qualificats

2. Infraestructures digitals segures, eficaces i sostenibles

3. Transformació digital de les empreses

4. Digitalització dels serveis públics Consulteu el comunicat de premsa complet

Consulteu el comunicat de premsa completaquí