La Comissió dona suport a 151 projectes de reforma als estats membres

Descarregar Pdf

La Comissió ha aprovat una nova ronda de 151 projectes en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IST) per ajudar els estats membres a preparar, dissenyar i aplicar fins a 326 reformes innovadores el 2023.

Els projectes que rebran suport responen a una necessitat de reforma expressada pels estats membres i, alhora, s’ajusten a les prioritats de la Unió Europea pel que fa a administracions públiques modernes i eficients, estratègies de creixement sostenible i economies resilients.

Molts projectes de reforma també estan relacionats amb els àmbits d’actuació dels plans de recuperació i resiliència i el Pla REPowerEU.

Més cooperació entre les administracions públiques dels estats membres

En aquesta nova ronda de projectes per al 2023, l’IST es continuarà centrant en la millora de la capacitat operacional i de l’eficiència de les administracions públiques dels estats membres. En aquest context, es posarà en marxa una nova iniciativa —Intercanvi i Cooperació entre Administracions Públiques (PACE, per les seves sigles en anglès)— per promoure l’aprenentatge entre iguals i les bones pràctiques entre els treballadors públics dels diversos estats membres a fi de millorar la capacitat administrativa, així com les competències en matèria de formulació i aplicació de polítiques públiques.

Al llarg d’aquest any, l’IST també reforçarà la cooperació entre estats membres gràcies al nombre rècord de projectes transfronterers: trenta-tres projectes de reforma plurinacionals i deu de pluriregionals. La Comissió Europea donarà suport als estats membres per abordar reptes compartits mitjançant la promoció de l’aprenentatge mutu i el desenvolupament de plantejaments comuns, alhora que prestarà ajuda específica a cada estat membre o regió.

Continua l’èmfasi en les reformes vinculades a les grans prioritats comunes

Els projectes de l’IST 2023 continuaran ajudant els estats membres a dissenyar i aplicar reformes orientades a assolir les transicions verda i digital. El 32 % dels projectes de l’IST 2023 se centren en la consecució dels objectius del Pacte Verd i el 40 %, en la transició digital i la innovació.

Per reforçar la solidaritat amb Ucraïna i ser més eficaços en l’ús del nostre repertori de mesures, l’IST donarà suport als estats membres en l’aplicació de les sancions contra Rússia. Per exemple, per millorar l’embargament preventiu, l’ajuda es dirigirà a identificar la titularitat real o el control d’una empresa. El suport de l’IST també ajudarà en la vigilància de les transaccions en criptomonedes per tal d’evitar l’elusió de les sancions, així com a documentar les competències de les autoritats nacionals per a l’aplicació de les sancions.

En l’Any Europeu de les Competències, l’IST també donarà suport a diversos estats membres en la formulació de la seva estratègia nacional de competències per solucionar l’escassetat i el desajust de competències.

Bona adopció dels projectes emblemàtics de l’IST

Una tercera part de les reformes estan vinculades a projectes emblemàtics en el camp de l’energia, l’administració pública, la hisenda pública, la integració de migrants i l’atenció sanitària. Per exemple, el projecte emblemàtic sobre atenció integrada està concebut per als estats membres que vulguin dissenyar i aplicar reformes destinades a millorar la interoperabilitat i la digitalització dels sistemes sanitaris.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)