La Comissió aprova els primers plans estratègics de la PAC

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha aprovat avui el primer paquet de plans estratègics de la PAC per a set països: Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Polònia, Portugal i Espanya. Es tracta d'un pas important per a l'aplicació de la nova Política Agrícola Comuna (PAC) l'1 de gener del 2023. La nova PAC està dissenyada per donar forma a la transició cap a un sector agrícola europeu sostenible, resilient i modern.

Amb la política reformada, el finançament es distribuirà de manera més justa entre les petites i mitjanes explotacions familiars, així com entre els joves agricultors. A més, es recolzarà els agricultors perquè adoptin noves innovacions, des de l'agricultura de precisió fins als mètodes de producció agroecològica. En donar suport a accions concretes en aquests i altres àmbits, la nova PAC pot ser la pedra angular de la seguretat alimentària i de les comunitats agrícoles de la Unió Europea.

La nova PAC incorpora una manera de treballar més eficient i eficaç. Els països de la UE aplicaran plans estratègics de la PAC nacionals, que combinaran finançament en concepte d’ajuda a la renda i mesures de mercat i desenvolupament rural. En formular el seu pla estratègic de la PAC, cada Estat membre ha escollit una àmplia gamma d'intervencions a escala de la UE, adaptant-les i orientant-les per respondre a les seves necessitats específiques i a les condicions locals. La Comissió ha avaluat si cada pla es basa en els deu objectius claus de la PAC, que aborden reptes mediambientals, socials i econòmics comuns. Per tant, els plans s'ajustaran al Dret de la UE i hauran de contribuir als objectius climàtics i mediambientals de la Unió, també en matèria de benestar animal, tal com s'estableix a les estratègies «De la Granja a la Taula» i sobre Biodiversitat de la Comissió.

La PAC es beneficiarà de 270.000 milions d'euros de finançament per al període 2023-2027. Els set plans aprovats avui representen un pressupost de més de 120.000 milions d'euros, inclosos més de 34.000 milions d'euros dedicats exclusivament a objectius mediambientals i climàtics i a plans ecològics. Aquesta quantitat es pot utilitzar per promoure pràctiques beneficioses per al terra i per millorar la gestió de l'aigua i la qualitat de les pastures, per exemple. La PAC també pot promoure el repoblament, la prevenció d'incendis, la restauració i l'adaptació dels boscos. Els agricultors que participin en els règims ecològics poden ser recompensats, entre altres coses, per prohibir o limitar l’ús de plaguicides i per limitar l’erosió del sòl. Entre el 86% i el 97% de la superfície agrícola nacional utilitzada es cultivarà en bones condicions agrícoles i mediambientals. També es recolzarà el desenvolupament de la producció ecològica, i la majoria dels països aspiren a duplicar o fins i tot triplicar-ne la superfície agrícola. Les zones amb limitacions naturals, com a les muntanyes o a la costa, es continuaran beneficiant d'un finançament específic per mantenir una activitat agrícola.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí