La Comissió Europea reforça mesures per prevenir l'escassetat de medicaments a la UE

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha adoptat un conjunt de mesures per prevenir i pal·liar més bé les situacions d’escassetat crítica d’un medicament a la UE, aquest hivern, l’hivern que ve i més endavant. Les situacions recents d’escassetat, com ara de certs antibiòtics l’hivern passat, palesen que cal actuar de manera continuada i coordinada per resoldre les dificultats del subministrament i per fer les cadenes de subministrament europees més resilients a llarg termini. Els objectius clau de la Comunicació que es publica avui són prevenir i pal·liar les situacions d’escassetat crítica a nivell de la UE. Posa l’èmfasi en els medicaments més essencials, dels quals cal garantir la seguretat del subministrament a la UE en tot moment.

Aquesta Comunicació continua la feina iniciada en el marc de la Unió Europea de la Salut, en particular el mandat reforçat de l’Agència Europea de Medicaments i la reforma farmacèutica, publicada fa poc. Es produeix arran d’una petició ferma dels estats membres en el Consell Europeu de juny de 2023,confirmada a Granada l’octubre de 2023, i del Parlament Europeu.

Pal·liar les situacions d’escassetat crítica aquest hivern i en endavant

Ja s’han pres moltes mesures per tal de millorar la preparació per a aquest hivern. Per exemple, l’Autoritat de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries (HERA) i l’Agència Europea de Medicaments (EMA) han identificat antibiòtics clau (entre els quals hi ha determinades formulacions pediàtriques) per als quals preveuen un risc d’escassetat crítica de cara a l’hivern. S’han adoptat mesures per garantir la disponibilitat d’aquests antibiòtics.

Ara bé, encara queda feina per fer, per això intensifiquem la nostra acció amb les següents mesures:

  • La posada en marxa d’un Mecanisme Voluntari Europeu de Solidaritat per als Medicaments (octubre de 2023): aquest mecanisme comunica les necessitats d’un estat membre amb relació a un medicament determinat a la resta d’estats membres, que hi poden respondre redistribuint els medicaments que tenen en estoc.
  • Una llista de medicaments essencials de la Unió (disponible a finals del 2023): un cop s’hagi definit, aquesta llista serà el primer pas per analitzar la cadena de subministrament dels medicaments seleccionats fins l’abril del 2024. Aquestes anàlisis permetran detectar les àrees en què calgui prendre més mesures.
  • Flexibilitat normativa: els estats membres poden recórrer a exempcions normatives per afavorir que els medicaments arribin als pacients de manera oportuna, amb mesures com ara allargar el període de validesa dels productes o l’autorització ràpida de productes alternatius. El 2024 es durà a terme una acció conjunta per fomentar l’ús eficaç d’aquesta flexibilitat.
  • Orientacions de la UE sobre contractació pública de medicaments per reforçar la seguretat del subministrament, que la Comissió publicarà a la primeria de 2024.
  • Contractació conjunta de la UE d’antibiòtics i tractaments per als virus respiratoris per al pròxim hivern.

Els estats membres, l’EMA i la Comissió ja han començat a treballar en la direcció que marca la reforma farmacèutica proposada per prevenir i pal·liar el risc d’escassetats crítiques. La Comissió continuarà col·laborant amb els estats membres per accelerar alguns elements de la reforma farmacèutica a fi de reforçar la seguretat del subministrament quan sigui possible.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.