La Comissió Europea reafirma la primacia del Dret de la Unió Europea

Descarregar Pdf

(Declaració de la Comissió Europea del dia 7 d’octubre)

La presentació oral de la resolució del Tribunal Constitucional polonès que hem conegut avui planteja serioses inquietuds en relació amb la primacia del Dret de la UE i l'autoritat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

La Comissió defensa i reafirma els principis fundacionals de l'ordenament jurídic de la Unió, a saber:

  • el Dret de la UE preval sobre el dret nacional, incloses les disposicions constitucionals,
  • totes les resolucions del Tribunal de Justícia Europeu són vinculants per a totes les autoritats dels Estats membres, inclosos els òrgans jurisdiccionals nacionals.

Estudiarem detalladament la resolució de Tribunal Constitucional polonès i prendrem una decisió sobre futures mesures. La Comissió no dubtarà a fer ús de les seves competències en virtut dels Tractats per salvaguardar l'aplicació uniforme i la integritat del Dret de la Unió.

La Unió Europea és una comunitat regida per valors i pel Dret, i aquests han de ser protegits en tots els Estats membres. Els europeus tenen una sèrie de drets consagrats en els Tractats que han de ser protegits, amb independència del lloc de la Unió en el qual visquin.

La Comissió Europea té la comesa de salvaguardar el bon funcionament de l'ordenament jurídic de la Unió i seguirà fent-ho.