La Comissió Europea proposa normes per un aire i una aigua més nets

Descarregar Pdf

La Comissió proposa normes més estrictes en matèria de contaminants atmosfèrics i de les aigües superficials i subterrànies, així com per al tractament de les aigües residuals urbanes. L’aire i l’aigua nets són essencials per a la salut de les persones i dels ecosistemes. La contaminació atmosfèrica és responsable tota sola de la mort prematura de 300 000 europeus cada any, i les normes que es proposen reduiran les morts provocades pel principal contaminant, les partícules PM2.5, en més del 75 % en el període de deu anys.Tant en el cas de l’aire com en el de l’aigua, totes les noves normes comporten una clara rendibilitat de la inversió gràcies als beneficis en la salut, l’estalvi energètic, la producció alimentària, la indústria i la biodiversitat. A partir del que s’ha après amb la legislació actual, la Comissió proposa de restringir els nivells permesos de contaminants i millorar l’aplicació de les normes perquè a la pràctica l’assoliment dels objectius de reducció de la contaminació sigui més freqüent. Les propostes que presentem avui suposen un avenç fonamental en l’objectiu de contaminació zero del Pacte Verd Europeu, és a dir, d’atènyer un medi ambient sense contaminació nociva com a tard el 2050. També responen a demandes concretes de la Conferència sobre el Futur d’Europa.

El vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, ha declarat: «La nostra salut depèn del nostre medi ambient. Un medi ambient malalt té conseqüències directes i costoses en la nostra salut. Cada any moren de manera prematura centenars de milers d’Europeus, i molts més pateixen malalties pulmonars o càncers provocats per la contaminació. Com més esperem per reduir aquesta contaminació, més alt serà el cost per a la societat. Volem que com a tard el 2050 el nostre medi ambient estigui lliure de contaminants nocius. Això vol dir que hem d’intensificar les accions des d’ara. Les nostres propostes per reduir encara més la contaminació atmosfèrica i de l’aigua són una peça essencial d’aquest trencaclosques

El comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha declarat: «La qualitat de l’aire que respirem i de l’aigua que utilitzem són fonamentals per a la nostra vida i per al futur de les nostres societats. L’aire i l’aigua contaminats perjudiquen la nostra salut, la nostra economia i el medi ambient i afecten sobretot els més vulnerables. Per tant, el nostre deure és netejar l’aire i l’aigua per a la nostra generació i per a les que vindran. El cost de no fer res és molt més alt que no pas el cost de la prevenció. És per això que la Comissió pren mesures ara per garantir una actuació coordinada arreu de la Unió que permeti combatre més bé la contaminació a l’origen, tant a nivell local com transfronterer

Una atmosfera més neta d'aquí al 2030, objectiu de contaminació zero per al 2050

La revisió proposada de les Directives sobre la qualitat de l'aire ambient establirà normes provisionals de qualitat de l'aire de la UE per al 2030 més ajustades a les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, alhora que posarà la UE pel camí d'aconseguir una contaminació atmosfèrica nul·la d'aquí al 2050, en sinergia amb els esforços de neutralitat climàtica. Amb aquesta finalitat, hem proposat una revisió periòdica de les normes de qualitat de l'aire per reavaluar-les d'acord amb les proves científiques més recents, així com amb les tendències socials i les novetats tecnològiques. Es proposa una reducció en més de la meitat del valor límit anual aplicable al contaminant més gran, les partícules fines en suspensió (PM2,5).

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí