Jornades d'Acollida

Descarregar Pdf

Acollida als estudiants: presentació de la Biblioteca

A cada centre de la UdL s'organitzen Jornades d'Acollida per a l'estudiantat de nou ingrés a les titulacions respectives. Es dissenyen una sèrie d'accions informatives d'aquesta manera es facilita una adequada integració dels estudiants que arriben a la universitat.
Les Jornades d'Acollida, emmarcades dins del programa NÈSTOR, proporcionen informació rellevant sobre el funcionament de la universitat: la seva estructura, els centres, els plans d'estudis, les tutories universitàries, així com els principals recursos que es posen al seu abast, entre d'altres, l’accés i ús de les eines per treballar al campus virtual,  la possibilitat de cursar idiomes i assolir l'acreditació lingüística a l'Institut de Llengües, activitats esportives, etc.

La Unitat de Biblioteca i Documentació informa, breument, dels principals serveis que s'ofereixen: horaris, normativa, catàleg CercaTot, bibliografia recomanada, ús i condicions del servei de préstec, reserva d'espais, ús de les fotocopiadores, configuració de la wifi, accés als recursos des de fora de la UdL, com inscriure's a una sessió de formació, etc.

Les activitats estan programades per als dies 12 i 13 de setembre. Podeu consultar la BiblioAgenda on trobareu programades les hores en que es farà la presentació de la Biblioteca a les diferents Facultats.

Us hi esperem!