Índex de l’economia i la societat digitals 2021

Descarregar Pdf

La Comissió ha publicat avui els resultats de l’edició de 2021 de l’Índex de l’economia i la societat digitals (DESI), en què es fa un seguiment dels avenços realitzats pels estats membres de la UE en matèria de competitivitat digital en els àmbits del capital humà, la connectivitat de la banda ampla, la integració de les tecnologies digitals per part de les empreses i els serveis públics digitals. Els informes del DESI 2021, que presenten fonamentalment dades corresponents a 2020, ofereixen una visió dels principals avenços realitzats en relació amb l’economia i la societat digitals durant el primer any de la pandèmia de COVID-19.

Tots els estats membres de la UE han avançat, però el panorama general de la digitalització entre els estats membres és desigual, i, si bé hi ha hagut una certa convergència, la bretxa entre els pioners de la UE i aquells amb les puntuacions més baixes en el DESI segueix essent massa gran. Tot i aquestes millores, tots els estats membres hauran de realitzar esforços per complir amb els objectius per al 2030 establerts en la Dècada Digital d’Europa.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí