II Jornada Activitat Docent Universitària i TIC #ADUTIC19

Descarregar Pdf

II Jornada Activitat Docent Universitària i TIC

El divendres, 21 de juny, va tenir lloc la II Jornada Activitat Docent Universitària i TIC (#adutic19) amb el títol Recursos educatius i drets d’autor al segle XXI organitzada per Suport i Assessorament a l’Activitat Docent. La presentació va anar a càrrec de Francisco García, Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica, David Aguilar, Vicedegà i Cap d'Estudis de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social i Loli Manciñeiras, Directora de Biblioteca i Documentació.

En el primer bloc de la jornada la Gema Santos va exposar recursos educatius oberts (REO) per a la docència. Els REO tenen llicències obertes que en permeten la reutilització, i tenen avantatges a nivell institucional, pels docents i per l’estudiantat. La Gema és professora associada de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB) i responsable de Formació a l'investigador a la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En el segon bloc, l’Ignasi Labastida, cap de l'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la Universitat de Barcelona, va presentar la gestió oberta dels drets d’autor en l’àmbit docent. L’Ignasi va explicar de manera detallada què és la propietat intel·lectual, en especial les llicències Creative Commons i les obres de domini públic.

L’Eva Estupinyà, responsable de Serveis als Usuaris de Biblioteca i Documentació, hi va participar explicant la publicació dels recursos educatius oberts als repositoris de la UdL, entre els quals destaca el Repositori Obert UdL, amb una comunitat dedicada a la docència, l’UdLOpenCourseWare i el repositori cooperatiu Materials Docents en Xarxa (MDX). Recentment s'ha iniciat un projecte de col·laboració entre Biblioteca i Documentació i Suport i Assessorament a l’Activitat Docent per tal de potenciar els recursos docents en obert. Tenir els materials docents als repositoris és important, per tal que siguin accessibles, es puguin compartir a la xarxa i siguin reutilitzats.

El Manual d’avaluació docent del professorat de la UdL té en compte que el professorat tingui material docent en obert publicat als repositoris de la UdL.

La cloenda va anar a càrrec de Francisca Santiveri, Vicerectora de Qualitat i Innovació Docent i de l’Òscar Flores, coordinador Suport i Assessorament a l'Activitat Docent.

Per més informació, podeu consultar la Política Institucional d’Accés Obert de la UdL.