Guia per a periodistes 2022-2024

Descarregar Pdf

Per contribuir a un dels seus objectius prioritaris, el de ser una institució accessible i transparent, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona publica aquesta Guia per a periodistes 2022- 2024 amb informació sobre: la presidència i la composició de l’hemicicle, la Mesa, la Conferència de Presidents, les comissions i les delegacions parlamentàries; com contactar amb els serveis d’informació i relacions públiques del Parlament Europeu, així com amb els responsables de comunicació dels grups polítics i dels partits polítics espanyols representats a l’hemicicle; com accedir als recursos escrits i audiovisuals de la institució; com acreditar-se; com utilitzar els estudis de ràdio i televisió del Parlament Europeu a Brusselles i Estrasburg; com posar-se en contacte amb els eurodiputats elegits a la circumscripció estatal.

Accés a la Guia per a periodistes 2022-2024