Greu impacte de la pandèmia Covid-19 sobre les dones

Descarregar Pdf

• El 77% de les dones de la UE considera que la pandèmia de la COVID-19 ha intensificat la violència física i emocional (el 75% a Espanya).

• Quatre de cada deu enquestades (el 38%) afirmen que la pandèmia també els ha fet disminuir els ingressos, les possibilitats de conciliar (44%) i el temps que dediquen a la feina remunerada (21%).

• La salut mental de les dones s’ha vist molt afectada per les restriccions: els confinaments i els tocs de queda (per al 41% a escala de la UE) i les limitacions del nombre de persones que es podien reunir (38%).

Les dones volen que l’Eurocambra combati el tràfic d’éssers humans i l’explotació sexual, la violència física i psicològica i la bretxa salarial de gènere.

Per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el Parlament Europeu va encarregar una enquesta entre les dones europees per a valorar com ha influït la pandèmia sobre diferents aspectes de la seva vida.

Els resultats del sondeig revelen un fort impacte de la pandèmia tant a nivell personal com professional, amb un augment important de la violència masclista.

Violència

Tres de cada quatre dones (el 77% a la UE i el 75% a Espanya) consideren que la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la violència física i emocional contra elles. En tots els països, excepte en dos (Finlàndia i Hongria), aquest resultat és superior al 50%, assolint el 93% a Grècia i el 90% a Portugal.

Les dones europees tenen clares les mesures necessàries per a aturar la violència masclista: que sigui més fàcil denunciar, incloent-hi la policia (58%); que hi hagi més mitjans per a demanar ajuda, com per exemple línies telefòniques directes (40%); més conscienciació i formació del cos de policia i del poder judicial en aquests temes (40%), i més independència financera de les dones (38%).

Les espanyoles també situen la facilitat per a denunciar en primer lloc (52%), però a continuació reclamen més campanyes de sensibilització i educació en aquest àmbit (49%); més conscienciació i formació de policies i jutges (47%); augment de la independència financera (44%), i a certa distància, més mitjans per a demanar ajuda (28%).

Conseqüències econòmiques i financeres

El 38% de les entrevistades declaren que han vist disminuir els ingressos amb la pandèmia (el 39% a Espanya). Els resultats oscil·len entre el 60% Grècia i el 19% a Dinamarca. La pandèmia també ha tingut efectes negatius sobre les possibilitats de conciliar, segons el 44% de les dones entrevistades (el 36% a Espanya).

Finalment, el 21% de les dones (el 22% a Espanya) està pensant dedicar menys temps a la feina remunerada de forma permanent o bé ja n'han pres la decisió.

Salut mental

Des del començament de la pandèmia les dones han sentit sobretot la falta de familiars i amics o preocupació per ells (així ho indiquen el 44% de dones a la UE i el 63% a Espanya), ansietat i estrès (37% a la UE, 43% a Espanya) i preocupació en general pel seu futur (33%, 41% a Espanya).

És una opinió generalitzada entre les dones que les mesures adoptades per a aturar la propagació de la pandèmia han fet molt de mal a la salut mental.

Algunes categories socials s’han vist més afectades que d’altres, en funció de les diferents mesures: prop de la meitat de les dones amb nens menors de quinze anys afirma que els tancaments de col·legis i guarderies han estat un cop dur per a la seva salut mental.

Consulteu les dades i l’informe complet.

Nota de premsa. Parlament Europeu