Gestió de la migració

Descarregar Pdf

Avui la Comissió adopta la primera Estratègia de la UE en matèria de retorn voluntari i reintegració. L’estratègia promou el retorn voluntari i la reintegració com a part integrant d’un sistema comú de la UE per als retorns, un objectiu clau del Nou Pacte en matèria de migració i asil. Estableix mesures pràctiques per reforçar el marc jurídic i operatiu pel que fa als retorns voluntaris des d’Europa i des dels països de trànsit, millorar la qualitat dels programes de retorn i reintegració, establir uns vincles més forts amb les iniciatives de desenvolupament i enfortir la cooperació amb els països socis.

«La UE està creant un nou ecosistema pel que fa als retorns: vol intensificar la cooperació en matèria de readmissió, millorar el marc de governança, dotar Frontex d’un nou mandat operatiu quant als retorns i nomenar un nou coordinador de la UE per a aquest mateix àmbit. L’estratègia en matèria de retorn voluntari i reintegració que presentem avui és una peça més de tot aquest trencaclosques. Els retorns són més eficaços quan es fan de manera voluntària i van acompanyats de veritables opcions de reintegració per als retornats; aquesta estratègia desenvoluparà un plantejament més uniforme i coordinat entre els estats membres per aprofitar tot el seu potencial», ha declarat avui el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

«Al voltant de només un terç de les persones que no tenen dret a romandre a la UE torna al seu país d'origen i, d’aquestes, menys del 30 % ho fa voluntàriament. Els retorns voluntaris són sempre l’opció més adient: se centren en cadascuna de les persones, són més eficaços i menys costosos. La nostra primera estratègia en matèria de retorn voluntari i reintegració ajudarà els retornats tant de la UE com de països tercers a aprofitar les oportunitats que ofereix el seu país d’origen, contribuirà al desenvolupament de la comunitat i reforçarà la confiança en el nostre sistema de migració per fer-lo més eficaç», ha declarat avui també la comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí