Garantir uns productes sostenibles, duradors i ecològics a la UE

Descarregar Pdf

La UE vol introduir uns estàndards mínims perquè gairebé tots els productes del mercat siguin sostenibles, duradors i ecològics.

Els productes duradors, segurs i reciclables, que són menys nocius per al medi ambient, haurien de ser la norma a la UE. Com? La resposta podria estar a les noves normes de disseny ecològic.

Més informació sobre com la UE vol assolir una economia circular per al 2050

Què és el disseny ecològic?

El disseny ecològic implica la integració de consideracions mediambientals en el desenvolupament de productes, amb l'objectiu de crear béns amb el menor impacte ambiental possible al llarg del cicle de vida.

 Els fabricants de la UE ja s'han d'ajustar a les normes de disseny ecològic per als productes relacionats amb l'energia, com calefactors, frigorífics, aspiradores o ordinadors, reduint el consum d'energia i els efectes ambientals negatius a la fase de disseny. Ara la UE vol fer un pas més i introduir normes de disseny ecològic que abastin gairebé tots els productes del seu mercat.

Noves normes per als productes ecològics

Al març del 2022, la Comissió Europea va proposar un nou reglament de disseny ecològic que ampliaria considerablement l'àmbit de productes als quals s'aplica. També introduiria requisits addicionals i normes mínimes en matèria de durabilitat, reparabilitat, eficiència energètica i reciclatge. 

A més, els productes haurien d'anar acompanyats d'un passaport digital de productes, que proporcionaria als consumidors tota la informació pertinent necessària per ajudar-los a prendre decisions de manera informada. 

Passaport digital de productes

  • Proporcionar informació sobre el rendiment, la traçabilitat, la documentació tècnica, els productes químics nocius, els manuals d’usuari, etc.
  • Facilitar informació sobre l'impacte mediambiental de la compra
  • Productes més fàcils de reparar o reciclar

Accés a l’article complet (Parlament Europeu)