Establir negociacions entre la UE i el Regne Unit per facilitar la mobilitat dels joves

Descarregar Pdf

La Comissió ha proposat avui al Consell que estableixi negociacions amb el Regne Unit sobre un acord per facilitar la mobilitat dels joves. Aquest acord facilitaria als joves ciutadans de la UE i del Regne Unit estudiar, treballar i viure a tots dos llocs.

La retirada del Regne Unit de la Unió Europea ha tingut com a conseqüència una disminució de la mobilitat entre la UE i el Regne Unit. Aquesta situació ha afectat especialment les oportunitats per als joves de veure com es viu a banda i banda del Canal de la Manxa i d'aprofitar els intercanvis juvenils, culturals, educatius i amb finalitats de recerca i de formació.

La proposta pretén superar de manera innovadora els principals obstacles actuals a la mobilitat dels joves i establir el dret dels joves a viatjar de la UE al Regne Unit i viceversa amb més facilitat i durant un període de temps més llarg. La proposta estableix les condicions que s'han de complir (edat, durada màxima de l'estada, condicions d'admissibilitat, normes per verificar-ne el compliment), de manera que els joves es puguin mudar sense vinculació a un fi concret (permisos per estudiar, formar-se o treballar) o subjecció a quotes. Per exemple, en virtut de l'acord previst, tant els ciutadans de la UE com del Regne Unit amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys podrien romandre fins a quatre anys al país de destinació.

Pròximes etapes

La Recomanació de la Comissió es debatrà ara al Consell. Si aquest ho aprova així, la Comissió estarà facultada per entaular negociacions amb el Regne Unit sobre la mobilitat dels joves.

Context

Des de la retirada del Regne Unit de la UE, la mobilitat entre la Unió Europea i el Regne Unit es regeix per les normes nacionals respectives (en matèria d'immigració) de la UE i els seus Estats membres, i del Regne Unit. Això ha tingut com a conseqüència una disminució del nombre de persones que s'acullen a la mobilitat entre la UE i el Regne Unit. La proposta de la Comissió sobre un acord entre la UE i el Regne Unit sobre mobilitat dels joves podria sortir beneficiada d'unes converses paral·leles sobre la possible associació del Regne Unit al programa Erasmus+.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)