Els pagesos europeus queden exempts de les normes sobre el guaret

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat un reglament que concedeix als agricultors europeus una exempció parcial de la norma de condicionalitat sobre terres en guaret, com a continuació de la proposta de la Comissió presentada el 31 de gener 

i els debats amb els estats membres en comitè. El Reglament entrarà en vigor demà, 14 de febrer, i s’aplicarà retroactivament a partir de l’1 de gener i durant un any, és a dir, fins al 31 de desembre de 2024.

L’exempció parcial recull diverses demandes de més flexibilitat, com han sol·licitat els estats membres per poder respondre més bé a les dificultats a què s’enfronta la pagesia de la UE.

En lloc d’obligar que el 4 % de les terres de conreu estiguin en guaret o tinguin elements improductius, es considerarà que els pagesos de la UE compleixen l’anomenat requisit BCAM 8 si conreen cultius fixadors de nitrogen i/o cultius intermedis sense productes fitosanitaris en el 4 % de les seves terres de conreu. Això no obstant, els pagesos que ho prefereixin podran continuar complint el requisit amb terres en guaret o amb elements improductius.

Els estats membres que vulguin aplicar l’exempció ho han de notificar a la Comissió en el termini de 15 dies a partir de l’entrada en vigor del Reglament perquè se’n pugui informar els pagesos al més aviat possible.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (font: Comissió Europea)