Els eurodiputats plantegen canvis per millorar la transparència

Descarregar Pdf

 

• Suspensió de tot treball legislatiu sobre Qatar, els representants d'interessos de Qatar no tindran accés al PE

• Demanen la prohibició de les donacions de tercers països a eurodiputats i partits polítics

• Creació d'una comissió de recerca per a investigar casos de corrupció per tercers països i una comissió especial sobre transparència

• Els eurodiputats hauran de presentar una declaració de béns a l'inici i fi del mandat

El Parlament ha reaccionat a les recents acusacions amb canvis immediats i petició de mesures per cobrir llacunes en les regles sobre transparència vigents.

Després del debat al ple del dimarts, el Parlament ha adoptat una resolució sobre les sospites de corrupció per part de Qatar i la necessitat de més transparència en les institucions de la UE, amb 541 vots a favor, dos en contra i tres abstencions.

La Cambra manifesta «consternació» per la presumpta comissió d'actes de corrupció, blanqueig de capitals i participació en una organització delictiva per part de diputats, antics diputats i personal del Parlament Europeu i dona suport a la total cooperació del PE amb la investigació penal en curs i lamenta l'estrepitós fracàs dels mecanismes interns de supervisió i alerta. Els eurodiputats denuncien els presumptes intents d'influència de Qatar per mitjà d'actes de corrupció, la qual cosa constitueix «una ingerència estrangera greu en els processos democràtics de la Unió».

Suspensió immediata de tot el treball legislatiu relacionat amb Qatar

De manera immediata, els eurodiputats han decidit paralitzar tot el treball sobre expedients legislatius relacionats amb Qatar, en particular sobre liberalització de visats i a l'acord d'aviació de la Unió amb Qatar, així com visites al país, fins que s'aclareixi la situació. També volen que se suspenguin les targetes d'accés dels representants d'interessos de Qatar fins que les investigacions judicials aportin la informació i els aclariments pertinents.

Reforma de les regles del PE

El Parlament manifesta preocupació pels possibles conflictes d'interessos causats per les «ocupacions paral·leles» dels diputats, especialment com a directius o consultors en bancs, multinacionals o empreses cotitzades.

Els eurodiputats volen introduir l'obligació de presentar una declaració de patrimoni al principi i al final del seu mandat. Aquestes declaracions serien només accessibles a les autoritats competents, per a permetre'ls comprovar si el patrimoni declarat es correspon amb els ingressos declarats davant casos d'acusacions fundades.

També es comprometen a garantir la plena transparència dels ingressos paral·lels dels eurodiputats i a prohibir tot finançament extern del personal dels diputats i els grups. Aposten per una «prohibició a escala de la Unió de les donacions de tercers països a diputats i partits polítics» i demanen a la Comissió que presenti urgentment una proposta en aquest sentit.

La resolució proposa així mateix fixar un període d'incompatibilitat per als antics eurodiputats per a atallar el fenomen de les «portes giratòries».

Els eurodiputats plantegen obligar als representants de tercers països i ex eurodiputats a incloure's al Registre de Transparència, que ha de ser reforçat amb més pressupost i personal de manera que pugui comprovar de manera més exhaustiva la informació facilitada.

El Parlament també es compromet a crear una comissió d’investigació, una vegada concloses les investigacions i possibles procediments judicials, per a casos de corrupció per tercers països i una comissió especial centrada en qüestions de transparència, integritat i corrupció i que haurà de presentar propostes de reforma. Així mateix, s'encarregarà a un vicepresident de la Cambra que vetlli per les qüestions d'integritat i lluita contra la corrupció i la ingerència estrangera en el Parlament.

El text posa l'accent que una regulació i una supervisió adequades dels grups d'amistat són un requisit previ per mantenir-los. Els eurodiputats encarreguen als qüestors que apliquin les normes vigents i creïn i mantinguin un registre accessible i actualitzat d'aquests grups. La informació sobre la petjada legislativa dels textos i les esmenes proposades haurà de ser pública.

Nota de premsa. Parlament Europeu