El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Descarregar Pdf

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), és un projecte creat per la Direcció General de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats i centres de recerca catalans.

Té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.

A data actual incorpora més de 32.400 projectes de recerca, més de 29.300 tesis i gairebé 505.000 publicacions.

Des de finals del 2017 incorpora l’eina Unpaywall per oferir un enllaç a la versió en accés obert de les publicacions (en el cas que aquestes no disposin d’un enllaç al repositori), per tal d’afavorir l’accés obert a la producció científica.

L’Unpaywal és una eina que cerca automàticament, a través del DOI, versions en accés obert d’articles científics que necessiteu. És una extensió per al navegador (compatible amb Chrome i Firefox) que cerca automàticament versions en accés obert d’articles científics de pagament. A diferència d’altres plataformes, recupera més de 50.000 fonts úniques amb còpies legals dipositades a repositoris, revistes d’accés obert, revistes híbrides o en serveis, com és el cas del  Directory of Open Access Journals (DOAJ) o Crossref.

Des del març del 2018 també es poden consultar estadístiques per investigador i del total de publicacions i tesis disponibles.

Per a més informació podeu consultar  la web del PRC.