El Parlament Europeu dóna suport als plans d'impuls a les renovables

Descarregar Pdf

- Procediments més ràpids per autoritzar les instal·lacions d'energies renovables

- Impuls a la producció d'energia a Europa per fer front a la crisi

- El mecanisme reduirà la dependència dels combustibles fòssils russos

El projecte legislatiu aprovat alleujarà el procediment per obtenir permisos per a plantes de producció de renovables, com ara panells solars i molins, o adaptar-ne les existents.

En les seves esmenes a la proposta de la Comissió, els eurodiputats van escurçar el període màxim per a l'aprovació de noves instal·lacions, de dotze a nou mesos, si se situen a les anomenades «àrees d'acceleració de renovables». Cada estat determinarà les seves en funció de la seva capacitat per avançar en aquest àmbit. Si l’autoritat competent no respon en el termini establert, el permís es considera concedit, en aplicació del principi de «silenci administratiu positiu».

Fora d'aquestes zones, el procediment no podrà ser més de divuit mesos -en comptes dels 24 mesos de la proposta inicial-. Pel que fa a l'adaptació de les plantes existents per augmentar-ne la potència, els eurodiputats volen que la concessió de permisos no trigui més de sis mesos.

En establir les normes per a la designació de zones d'acceleració de renovables, els Estats membres han d'evitar o reduir al màxim l'impacte mediambiental negatiu. En quedaran exclosos els llocs de la xarxa Natura 2000, els parcs i reserves naturals, així com les rutes migratòries d'aus i mamífers marins, excepte les superfícies artificials i construïdes, com ara teulades, aparcaments o infraestructures de transport. Els eurodiputats també van afegir disposicions per assegurar la consulta a la població abans d'escollir el lloc per instal·lar-hi una planta i per designar les zones d'acceleració.

Impuls de les instal·lacions solars als edificis, bombes de calor

La proposta també inclou l'obligació que els països de la UE garanteixin que els permisos per instal·lar equips d'energia solar a edificis es lliurin en un termini de tres mesos. Per a les instal·lacions per sota de 50 kW haurà de ser suficient amb la notificació. La instal·lació d’equips solars quedaria exempta de l’obligació d’avaluació d’impacte ambiental prèvia, segons van decidir els eurodiputats. Per a la instal·lació de bombes de calor, el termini d’autorització no ha de depassar un mes.

Per portar més energia renovable a la xarxa sense demora, els eurodiputats també van incorporar elements d'una proposta recent de la Comissió presentada en el marc del «procediment d'urgència», cosa que permetrà que la majoria de les disposicions entrin en vigor el 2023.

Més información:

Nota de premsa. Parlament Europeu