El Parlament Europeu dona suport al pla per facilitar l'accés a les dades i el seu ús

Descarregar Pdf
  • La innovació depèn cada cop més de les dades
  • La nova llei aclareix qui pot accedir a les dades i sota quines condicions
  • Més entitats privades i públiques podran compartir dades

La “Llei de dades”, ja acordada entre el Parlament i els Estats membres, busca impulsar la innovació en eliminar les barreres d'accés a les dades

La nova legislació estableix regles per compartir dades generades mitjançant l'ús de productes connectats o serveis associats (per exemple, internet de les coses i la maquinària industrial) i permet als usuaris accedir a les dades que ells mateixos generen. Contribuirà a desenvolupar nous serveis, sobretot en l'àmbit de la intel·ligència artificial, on calen grans quantitats de dades per a l'entrenament dels algorismes. També persegueix abaratir el servei i les reparacions postvenda dels dispositius connectats. En circumstàncies excepcionals o emergències, com ara inundacions i incendis, els organismes públics podran accedir i utilitzar dades del sector privat.

Protecció de secrets comercials

Els eurodiputats van incloure una definició clara de secrets comercials, així com dels titulars dels mateixos, per evitar transferències de dades injustificades i filtracions a països amb estàndards de protecció de dades inferiors. També volen evitar que els competidors en un sector determinat siguin capaços d'accedir a dades per fer enginyeria inversa sobre serveis o dispositius dels seus rivals.

La nova llei facilitarà el canvi entre proveïdors de serveis al núvol -les empreses que ofereixen serveis, infraestructura o aplicacions empresarials al núvol- i introdueix garanties davant de possibles transferències il·legals internacions de dades per part d'aquestes companyies. Els eurodiputats van garantir que els clients de serveis al núvol tindran capacitat per negociar els seus contractes i evitar que quedin bloquejats amb un proveïdor en concret.

Propers passos

El text va tirar endavant amb 481 vots a favor, 31 en contra i 71 abstencions. Ara necessita l'aprovació formal del Consell abans de la seva publicació al Diari Oficial de la UE.

Context

El volum de dades generades per les persones i les màquines augmenta exponencialment, i s'ha convertit en un element clau per a la innovació empresarial i per als poders públics (per exemple, a l'hora de dissenyar ciutats intel·ligents). Segons càlculs de la Comissió Europea, actualment el 80% de les dades industrials no s'utilitzen mai.

Accés a la nota de premsa completa (Parlament Europeu)