El PE demana normes més estrictes per protegir els nens

Descarregar Pdf
  • Calen més mesures per a evitar l'exposició dels menors a productes químics
  • La legislació de la UE ha d'abordar els riscos de les joguines connectades
  • Les plataformes en internet han de garantir la retirada de les joguines que no compleixin els requisits mínims de seguretat

Els eurodiputats demanen reforçar la normativa i la vigilància del mercat per garantir la seguretat de les joguines venudes a la UE, també les importats i les comprades per internet.

El PE recalca que, encara que la Directiva sobre la Seguretat de les Joguines proporciona un alt nivell de seguretat per als nens, alguns fabricants de tercers països que venen els seus productes al mercat únic, especialment per internet, incompleixen la legislació de la UE. Com a resultat, moltes joguines venudes en la Unió continuen representant una amenaça important.

En un informe aprovat per 688 vots a favor, sis en contra i una abstenció, els eurodiputats insten la Comissió i els estats a intensificar les mesures per garantir que totes les joguines comercialitzades al mercat de la UE compleixin amb la Directiva, independentment del lloc de fabricació.

Productes químics

Les joguines comercialitzades en la Unió han de complir la legislació específica sobre productes químics, reitera el PE. La Comissió ha de garantir la prohibició dels alteradors endocrins tan ràpidament com siguin identificats. També ha de decidir si la distinció vigent entre joguines destinades a nens de menys de 36 mesos i aquells dirigits a majors d'aquesta edat ha de ser eliminada.

Una futura revisió de la Directiva també hauria de permetre que els valors límit per les substàncies químiques perilloses s'adaptin ràpidament si és necessari, i evitar que s'estableixin valors diferents a nivell nacional.

Vigilància del mercat i joguines connectades

El PE apel·la els estats membres perquè coordinin les seves activitats de vigilància del mercat i millorin els controls per a detectar les joguines que no compleixen els requisits de seguretat de manera més efectiva. Així mateix, sol·licita a la Comissió que estudiï l'ús de noves tecnologies com l'etiquetatge electrònic i la intel·ligència artificial a aquest efecte.

Atès que les joguines connectades poden representar nous riscos de seguretat, els eurodiputats animen els fabricants a incorporar mecanismes de seguretat i protecció en el disseny per evitar, per exemple, amenaces cibernètiques. El PE vol que la Comissió respongui a aquestes inquietuds amb mesures legislatives i que estudiï si les etiquetes de les joguines poden incloure informació sobre la durabilitat i la possibilitat de reparar el producte.

Comerç electrònic

Els eurodiputats recalquen que les plataformes en línia «han d'assumir una major responsabilitat per garantir la seguretat i el compliment de les regles de les joguines que ofereixen en les seves plataformes» i encarregar-se de retirar les joguines no conformes i impedir la seva sortida al mercat.

Nota de premsa. Parlament Europeu