El Consell dóna llum verda definitiva a les primeres normes del món en matèria d'intel·ligència artificial

Descarregar Pdf

El Consell ha adoptat avui un acte legislatiu innovador encaminat a harmonitzar les normes sobre intel·ligència artificial, l'anomenat Reglament d'Intel·ligència Artificial. Aquest acte legislatiu emblemàtic adopta un enfocament basat en el risc, cosa que significa que com més gran sigui el risc de causar danys a la societat, més estrictes seran les normes. És el primer d'aquest tipus al món, per la qual cosa es pot convertir en un referent mundial pel que fa a la regulació de la IA.

El nou Reglament té per objectiu fomentar el desenvolupament i l'adopció de sistemes d'IA segurs i fiables a tot el mercat únic de la UE per part d'agents públics i privats. Alhora, està encaminat a garantir el respecte dels drets fonamentals dels ciutadans de la UE i a estimular la inversió i la innovació en intel·ligència artificial a Europa. El Reglament d'IA només s'aplica als àmbits regulats pel dret de la UE. Això no obstant, els sistemes utilitzats exclusivament amb finalitats militars i de defensa, així com amb finalitats de recerca, estan exclosos del seu àmbit d’aplicació.

Classificació dels sistemes d'IA com d'alt risc i pràctiques d'IA prohibides

El nou Reglament classifica els diferents tipus d'intel·ligència artificial segons el risc. Els sistemes d'IA que presentin un risc limitat estaran subjectes a unes obligacions de transparència molt lleus, mentre que els sistemes d'IA d'alt risc estaran autoritzats, però hauran de complir una sèrie de requisits i obligacions per accedir al mercat de la UE. Els sistemes d'IA dissenyats per a la manipulació cognitiva conductual o per atorgar una puntuació ciutadana estaran prohibits a la UE, ja que es considera que presenten un risc inacceptable. També es prohibeix l'ús de la IA per a actuacions policials predictives basades en l'elaboració de perfils i sistemes que utilitzen informació biomètrica per inferir la raça, la religió o l'orientació sexual d'una persona.

Excepcions a l'àmbit del compliment del Dret

Per tal que les autoritats garants del compliment del dret puguin continuar utilitzant la IA en la seva tasca vital, s'han inclòs en el text algunes excepcions i garanties. En determinades circumstàncies, poden utilitzar una eina d'IA d'alt risc que no hagi estat sotmesa al procediment d'avaluació de la conformitat o sistemes d'identificació biomètrica remota en temps real en espais d'accés públic, amb subjecció a salvaguardes estrictes.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Consell de la Unió Europea)