Desenvolupament de l'aqüicultura a la UE

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat noves directrius estratègiques perquè la Unió Europea tingui una aqüicultura més sostenible i competitiva. Les directrius ofereixen una visió comuna perquè la Comissió, els Estats membres i les parts interessades desenvolupin el sector de manera que contribueixi directament al Pacte Verd Europeu i, especialment, a l'Estratègia «De la Granja a la Taula». Les directrius ajudaran al sector aqüícola de la Unió Europea a ser més competitiu i resilient, i a potenciar el seu rendiment en els plànols mediambiental i climàtic.

Objectius de les directrius

Aquestes directrius s'han elaborat en estreta consulta amb els estats membres i les parts interessades, especialment aquelles representades en el Consell Consultiu d'Aqüicultura. En elles s'han fixat quatre objectius interrelacionats per al futur desenvolupamnet de l'aqüicultura a la Unió Europea:

  • millorar la resiliència i la competitivitat
  • participar en la transició ecològica
  • garantir l'acceptació social i la informació al consumidor, i
  • potenciar el coneixement i la innovació.

Les directrius que s'han proposat també augmentaran substancialment l'aqüicultura ecològica a la Unió Europea. Com s'indica en el Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica que s'ha publicat recentment, la producció aqüícola ecològica segueix sent un sector relativament nou, però amb un potencial de creixement important.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí