Convocatòria especial per ajudar els Estats membres que acullen refugiats d'Ucraïna

Descarregar Pdf

La Comissió ha obert una convocatòria especial en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IST) per ajudar els estats membres que acullin refugiats d’Ucraïna arran de la invasió del país per part de Rússia i per superar gradualment la seva dependència dels combustibles fòssils provinents de Rússia.

La comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha declarat: «La UE ha reaccionat a la invasió russa d’Ucraïna amb celeritat, unitat i fermesa. L’Instrument de Suport Tècnic és un instrument flexible que es pot adaptar a diferents circumstàncies polítiques. Actualment està a punt per ajudar els estats membres a acollir i integrar les persones que fugen de la guerra d’Ucraïna i a reduir la dependència dels combustibles fòssils —com ara els provinents de Rússia— mitjançant la inversió en fonts d’energia netes i tecnologies eficients energèticament.»

Un instrument de suport flexible per a les necessitats d’emergència

A partir d’aquesta convocatòria, els estats membres poden enviar immediatament sol·licituds a la Comissió per demanar suport tècnic en els següents àmbits:

  • Desenvolupar la capacitat institucional i operacional per acollir persones que fugen de la guerra d’Ucraïna. Això engloba ajudar les administracions nacionals a adaptar i accelerar l’accés a serveis bàsics com ara l’habitatge, l’educació, l’atenció sanitària i l’ocupació, en el marc del règim de protecció temporal. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022.
  • Reforçar la integració social i econòmica dels refugiats d’Ucraïna. En matèria de l’accés al mercat de treball, per exemple, la Comissió ajudarà els estats membres a crear un mecanisme estandarditzat de reconeixement dels títols acadèmics de les persones refugiades. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022.
  • Aprofitar de la millor manera possible els fons de la UE disponibles per proporcionar allotjament a les famílies o als menors no acompanyats. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022 inclòs.
  • Superar progressivament la dependència dels estats membres respecte dels combustibles fòssils provinents de Rússia. Això suposa també identificar les millors reformes i inversions a nivell nacional, regional i transfronterer, de conformitat amb el pla REPowerEU de la Comissió, cosa que fomentarà la diversificació del subministrament d’energia, accelerarà la transició a l’energia renovable i millorarà l’eficiència energètica. Els estats membres poden enviar les sol·licituds d’aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 24 de març de 2022.

Properes etapes

Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió a través de la seva autoritat de coordinació. La Comissió proporcionarà l’ajuda quan hagi aprovat la sol·licitud.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí