Convocatòria de pràctiques per a graduats universitaris

Descarregar Pdf

Fins al 31 d’octubre està oberta la convocatòria de beques Robert Schuman, que començaran al març i tindran una durada de cinc mesos. Els sol·licitants han d’estar en possessió del títol universitari almenys tres mesos abans de començar les pràctiques. En aquesta convocatòria, el Parlament Europeu ofereix 454 places, 174 de les quals són en Comunicació. Es convoquen dues places a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona: de l'1 de febrer al 30 de juny.

El Parlament Europeu convoca dos cops l’any períodes de pràctiques per a graduats universitaris. Les Beques Schuman permeten completar els coneixements adquirits durant els estudis i familiaritzar-se amb l’activitat de la UE i, en particular, del Parlament Europeu. Les pràctiques estan obertes a graduats d’un gran ventall d’especialitats per realitzar tasques de comunicació, dret, traducció i interpretació, administració o tecnologies de la informació, entre d’altres.

Les oficines del Parlament Europeu a Espanya ofereixen 5 places de comunicació: 2 a Barcelona i 3 a Madrid. Aquestes permeten als becaris conèixer les tasques d'una oficina de premsa, estar en contacte amb eurodiputats i seguir de prop l’actualitat del Parlament Europeu. Es poden consultar totes les ofertes de pràctiques disponibles, així com els requisits, a la pàgina principal d'ofertes de períodes de pràctiques del Parlament Europeu  És important presentar el CV amb el format Europass.

Les beques són per a períodes de 5 mesos, amb inici l’1 de març i final el 31 de juliol, amb la possibilitat de ser prorrogats (d’1 a 3 mesos addicionals). En el cas de l’oficina de Barcelona, la beca serà de l’1 de febrer al 30 de juny.
Els candidats poden presentar sol·licituds per a un màxim de tres ofertes de beques per període. Pots consultar la informació sobre el procés de sol·licitud i selecció aquí.

La convocatòria està oberta des de l’1 d’octubre fins al 31 d’octubre a mitjanit. Els períodes de pràctiques compten actualment amb una remuneració de 1.496 euros mensuals per als becaris a Brussel·les o Luxemburg. A Espanya és de 1.457,10 euros, import que s’actualitza cada 1 de gener. Si les circumstàncies ho permeten, la beca també inclou un viatge a Estrasburg per participar de les tasques administratives o de gestió informativa de la institució durant una sessió plenària.

Requisits

•    Tenir 18 anys complerts en la data del començament de les pràctiques;
•    Posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat o en vies d'adhesió. Això no obstant, l'autoritat competent podrà oferir un nombre limitat de beques a nacionals d'altres països;
•    En el cas dels ciutadans dels Estats membres: posseir un profund coneixement d'una de les llengües oficials de la Unió Europea i un molt bon coneixement d'una altra llengua oficial de la Unió Europea;
•    En el cas dels ciutadans de tercers Estats: posseir un molt bon coneixement de l'anglès, el francès o l'alemany;
•    Haver obtingut un títol de nivell universitari com a molt tard tres mesos abans de l'inici del període de pràctiques;
•    No haver gaudit (o estar gaudint) durant més de dos mesos consecutius d'algun tipus de període de pràctiques intern (remunerat o no) en algun servei d'una institució o òrgan de la Unió Europea, inclosos els períodes de pràctiques amb diputats al Parlament Europeu o en un grup polític del Parlament Europeu;
•    No haver realitzat una visita d'estudi o per a investigacions específiques menys de sis mesos abans de l'inici del període de pràctiques;
•    No haver exercit ni estar exercint cap tipus d'ocupació durant més de dos mesos consecutius en el si d'una institució o òrgan de la Unió Europea, fins i tot com a agent temporal, agent contractual, agent contractual auxiliar, agent interí, expert nacional en comissió de servei en una institució o òrgan de la Unió o assistent d'un diputat al Parlament Europeu;
•    Complir altres criteris, definits en la descripció de cada oferta de pràctiques.

Places ofertes a Barcelona

•    Plaça A
•    Plaça B

Enllaç a la pàgina principal d'ofertes de períodes de pràctiques.

 

(font: Oficina del Parlament Europeu a Barcelona)