Convocatòria COST 2024

Descarregar Pdf

Una acció COST és una xarxa de recerca interdisciplinària que reuneix investigadors i innovadors per investigar un tema de la seva elecció durant 4 anys. Les accions COST solen estar formades per investigadors del món acadèmic, pimes, institucions públiques i altres organitzacions rellevants o parts interessades.    

El finançament que rep una acció COST cobreix les despeses de les activitats de treball en xarxa en lloc de la recerca i, com a tal, s'utilitza per organitzar i finançar esdeveniments, missions científiques a curt termini, escoles de formació, activitats de comunicació i eines de xarxa virtual.    

Obert a tots els camps de la ciència i la tecnologia, inclosos els camps nous i emergents, les accions COST ofereixen un entorn inclusiu i paneuropeu perquè persones de tots els nivells d'antiguitat puguin fer créixer les seves xarxes professionals de recerca i impulsar les seves carreres.   

En el món actual, és essencial que la recerca estigui interconnectada, interdisciplinària, col·laborativa i intensiva en dades. En centrar-se en les activitats de treball en xarxa, les accions COST ajuden a avançar en el coneixement i enfortir el sector de la recerca i el desenvolupament, creant oportunitats de treball en xarxa perquè els investigadors es trobin i debatin idees, es poden abordar problemes complexos d'una manera específica, en una gran àrea geogràfica.    

COST convida els investigadors i innovadors europeus a presentar propostes d'accions destinades a abordar els reptes científics, tecnològics i socials mitjançant la promoció i difusió de l'excel·lència, el foment de la recerca interdisciplinària per a la ciència innovadora i l'empoderament i la retenció de joves investigadors i innovadors.      

COST no finança la recerca en si mateixa, sinó que dóna suport al treball en xarxa mitjançant diferents activitats com ara reunions, missions científiques a curt termini, escoles de formació i productes de divulgació com a part de les accions COST.     

Les propostes haurien de reflectir les característiques principals de les accions COST, és a dir, preveure l'intercanvi, la creació i l'aplicació del coneixement, estar orientades a l'excel·lència, obertes i orientades als resultats alhora que tinguin com a objectiu enfortir la base científica i tecnològica dels temes proposats.  

Data límit: 23/10/2024 

Enllaços relacionats:

Convocatòria COST 2024

Horizon Europe

(Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior i Unió Europea)