Concessió d’ajuts per a l’adquisició d’equipament científic-tècnic

Descarregar Pdf

La finalitat de la convocatòria, per tal d'assolir els objectius generals del subprograma estatal en què s'enquadra, és proveir d'equipament cientificotècnic els serveis comuns de recerca de les entitats, dotant-los d'equips d'última generació, i afavorir-ne la gestió especialitzada i eficient, així com l'expansió de l'ús i l'accés generalitzat als serveis comuns esmentats per part dels grups de recerca.  

Això promou la prestació i la utilització de serveis de recerca, optimitzant costos, i l'obtenció de dades més fiables i de gran qualitat tècnica, conduents a l'execució d'una investigació multidisciplinària i d'excel·lència i al desenvolupament d'activitats d'R+D altament competitives.   

Poden ser entitats beneficiàries de les ajudes els organismes públics de recerca, les universitats públiques i altres centres públics de R+D+i amb personalitat jurídica pròpia.  

Els ajuts seran cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Pluriregional d'Espanya FEDER 2021-2027.  

Pressupost: 224.000.000 €   

Data límit: 07/05/2024 

Enllaços relacionat:

(Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior i Unió Europea)