Certificat Covid Digital de la UE

Descarregar Pdf

La Unió Europea ha impulsat la creació d’un certificat per facilitar i garantir la llibertat de moviment arreu d’Europa durant la pandèmia.

Com poden els ciutadans obtenir el certificat?

Les autoritats nacionals són responsables de l'expedició de l'certificat. Podria ser expedit, per exemple, pels centres de proves o les autoritats sanitàries, o directament a través d'un portal de salut electrònica. Les autoritats sanitàries nacionals han de facilitar informació sobre com obtenir el certificat.

La versió digital pot emmagatzemar-se en un dispositiu mòbil. Els ciutadans també poden sol·licitar una versió en paper. Tots dos tindran un codi QR que contindrà informació essencial, així com una signatura digital per assegurar-se que el certificat és autèntic.

Els estats membres han acordat un disseny comú que pot utilitzar-se en les versions electrònica i en paper per a facilitar-ne el reconeixement.

Com contribueix a la lliure circulació?

El Certificat COVID Digital de la UE és vàlid en tots els Estats membres de la UE. Contribueix a garantir que les restriccions actualment en vigor puguin suprimir-se de manera coordinada.

En viatjar, el titular de l'Certificat COVID Digital COVID de la UE, en principi, ha quedar exempt de les restriccions a la lliure circulació: els estats membres hauran d'abstenir-se d'imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d'un certificat COVID Digital de la UE, llevat que aquestes restriccions siguin necessàries i proporcionades per salvaguardar la salut pública; en aquest cas, per exemple, com a reacció a noves variants preocupants, l'esmentat estat membre hauria de notificar-ho a la Comissió i a tots els altres estats membres i justificar la seva decisió.

Com funciona el certificat?

El Certificat COVID Digital de la UE conté un codi QR amb una signatura digital per protegir-lo contra la falsificació.

Quan es comprova el certificat, s’escaneja el codi QR i es verifica la signatura.

Cada centre emissor (per exemle, un hospital, un centre de proves o una autoritat sanitària) té la seva pròpia clau de signatura digital. Aquesta informació s'emmagatzema en una base de dades segura a cada país.

La Comissió Europea ha creat un portal a través del qual es puguin verificar les signatures dels certificats a tota la UE. Les dades personals del titular del certificat no s’hauran de transmetre a través del portal, ja que no és necessari per a verificar la signatura digital.

Per altra banda, la Comissió Europea també va ajudar als Estats membres a desenvolupar programari i aplicacions nacionals per expedir, emmagatzemar i verificar certificats i els va donar suport en les proves necessàries per unir-se al portal.

Més informació. Representació de la Comissió Europea a Barcelona